لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۱۱ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۴:۱۸

خروج کامل عساکر امریکایی، پرسش ها و پیامد ها


برداشت عمومی اینست که توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن زمینه بقای شمار از عساکر امریکا پس از سال 2014 در افغانستان را مهیا خواهد ساخت. هرچند کابل و واشنگتن به یک توافق مقدماتی دست یافته اند ولی تقاضای امریکا برای مصونیت قضایی عساکر امریکایی درافغانستان هنوزهم دربرابر نهایی ساختن این موافقتنامه مانع می شود.

رییس جمهور کرزی موضوع مصوونیت قضایی عساکرامریکایی را به لویه جرگه که ماه آینده برگزار می شود محول ساخته است. واشنگتن هم به صراحت گفته است که اگر توافقنامه امنیتی امضا نشود چنانکه امریکا همه عساکر خود را از عراق خارج ساخت از افغانستان هم خارج می سازد.

گرایم سمیت، کارشناس مسایل افغانستان مقیم کابل می گوید اگرهمه عساکرامریکایی از افغانستان خارج شوند اوضاع به کلی تغییر خواهد یافت:
« حضور عساکر امریکایی در همه نواحی زندگی درافغانستان ریشه دوانیده است. بخش بیشتر زندگی دراین کشور به این پرسش وابستگی دارد که عساکرامریکایی پس از سال 2014 درافغانستان باقی خواهند ماند یا نه؟ »

اگر همه عساکر امریکایی افغانستان را ترک گویند، تهدید های امنیتی، اقتصادی، و منطقه ای متوجه به این کشور افزایش خواهند یافت و مشاوران کافی برای تعقیب شبکه القاعده و آموزش، حمایت، و مشوره دهی به نیروهای افغان در این کشور باقی نخواهند ماند. ناتو هم نخواهد توانست که ماموریت آموزش نیروهای افغان را انجام دهد چون این ماموریت نیز به موافقتنامه امنیتی کابل وواشنگتن وابستگی دارد.

اگر نیروهای غربی افغانستان را ترک گویند اردوی جدید این کشور از کمک های که دربخش های اکمالات، حمایت هوایی، واستخبارات بدست می آورد وسخت به آن نیازد دارد بی بهره خواهد شد. باخروج کامل قوای بین المللی ازافغانستان این کشور بخش کمتری ازمجموع کمک سالانه را که با افغانستان وعده شده است به دست خواهد آورد.

کشورهای امداد رسان وعده نموده اند که برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان سالانه 4 ملیارد دالر می پردازند. دیوید ینگ، مشاور ملکی ناتو درشرق افغانستان وهمکار پروژه امنیتی امریکا در واشنگتن می گوید خروج همه عساکرامریکایی وضعیت نظامی این کشور را تغییر خواهد داد:

« اگرهمه عساکرامریکایی خارج شوند برای نظارت مصرف کمک های نظامی امریکا درافغانستان افراد محدودی دراین کشور باقی خواهند ماند که درنتیجه، به نظرمن کمک مالی هم کاهش خواهد یافت. درصورت ضعیف شدن معنویات، فرسایش افزایش خواهد یافت که درنتیجه مصارف نیروهای افغان درحالی بالا خواهد رفت که کمک مالی کم خواهد بود. قوای افغان بدون نظارت دوامدار امریکا هم می توانند جلو طالبان را بگیرند ولی درصورت کاهش کمک مالی فکر نمی کنم که ازعهده ادامه این کاربرآیند. »

با خروج کامل قوای امریکا از افغانستان کمک سالانه ملکی با این کشور نیز کاهش خواهد یافت.
کشورها وسازمان های امداد رسان تعهد نموده اند که سالانه 4 ملیارد دربخش ملکی با افغانستان کمک میکنند. گرایم سمیت می گوید کاهش کمک یک تاثیر ناگواری براقتصاد افغانستان خواهد داشت چون پروژه های صنعتی زیادی دراین کشور به تمویل خارجی اتکا دارند.

اگرهمه عساکر امریکایی افغانستان راترک گویند کاروبار و تجارتی که درموجودیت این نیروها درافغانستان به میان آمده ازبین خواهد رفت. قوای امریکا برای مردم زیادی درافغانستان زمینه کاروشغل فراهم کرده است. اردوی امریکا برای تهیه کردن آب آشامیدنی به عساکرخود با چندین فابریکه درافغانستان قرار داد کرده وشماری زیاد از افغانها دربخش تدارکات قوای امریکایی مصروف می باشند.

در موجودیت قوای امریکا درافغانستان یک جامعه مدنی جدید رشد کرده است. ده ها سازمان مدافع حقوق بشر، آزادی مطبوعات، وحرکت های سیاسی در دوازه سال گذشته در افغانستان به میان آمده اند. دیوید ینگ، مشاور ملکی ناتو میگوید بدون کمک مالی وحضور نظامی امریکا، فعالیت تعداد زیاد ازاین سازمان ها متوقف خواهد شد:

« بدون عساکر غربی یک شبکه برای ایمن بودن وسلامتی امدادگران بین المللی وجود نخواهد داشت. به این معنی که کمک های ملکی کاهش خواهد یافت. مساعدت های کمتری برای بهبودی نهاد های سیاسی، محاسبه حکومت، ودسترسی زنان به منابع باقی خواهد ماند. »

همچنین تعداد زیادی از سازمان های غیردولتی که فعالیت آنها به حمایت قوای بین المللی وابستگی دارد امکان دارد کار خود را متوقف سازند. برخی از این سازمان پیش ازپیش از افغانستان خارج شده اند ویا تعداد مامورین خود را کاهش داده اند. با خروج کامل قوای امریکا ازافغانستان امکان دارد مناطق سرحدی این کشور دستخوش نا آرامی ها شود و قدرت های ازآن استفاده کنند که در صدد توسعه نفوذ منطقه ای خود هستند.

کشور های آسیای میانه برای جلوگیری از رخنه احتمالی شورشیان وقاچاقبران ازسوی افغانستان، امنیت سرحدات خود را پیش از پیش شدیدتر ساخته اند. ولی گرایم سمیت می گوید برخی دیگر از کشورهای همجوار، خروج کامل سربازان امریکایی ازافغانستان را استقبال خواهند کرد.
او می گوید:
«تهران با استقبال از این رویداد امکان دارد همکاری خود با افغانستان را افزایش دهد و برخی ادارات حکومت پاکستان سخت مایل اند که قوای امریکا از افغانستان خارج شوند ولی کشورهای همجوار افغانستان در مجموع وضعیت را با نگرانی زیاد دنبال می کنند. »
XS
SM
MD
LG