لینک های دستیابی پذیر

سه شنبه ۲ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۰۳:۰۰

فیروزی چگونه از زندان بگرام به کابل انتقال داده شده بود؟


قضیه آزادی موقت خلیل الله فیروزی و امضاء قرار داد ساخت شهرک هوشمند با او به یک بحث جنجال برانگیز مبدل شده و هر مقام دخیل در این قضیه خود را به اصطلاح سلامت کشیده و دیگری را ملامت می داند.

حالا در این قضیه پای رئیس جمهور اشرف غنی نیز کشانیده شده است.

میر صاحب گل رئیس زندان بگرام روز چهارشنبه در نشست کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه گفت، ریاست ۴۰ امنیت ملی به آنان گفته بود که رئیس جمهور حکم داده تا خلیل الله فیروزی از بگرام به این ریاست در کابل انتقال داده شود.

وی افزود:

"اگر آنرا شما ببینید بخاطریکه امر رئیس جمهور بود وی تصدیق کرده بود. در مکتوب نوشته شده است که به امر رئیس صاحب جمهور من هیچ کسی را ملامت نمیکنم اینکه راست می گوید یا دروغ. من مجبور بودم امر را عملی کنم."

میر صاحب گل گفت که فیروزی بیماری شکر دارد و به علت همین مریضی مطابق به فرمان رئیس جمهور از زندان بگرام به شهر کابل انتقال داده شده است.

کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه به روز چهارشنبه مسئولان زندان های بگرام و پلچرخی، نماینده ضیاء مسعود، مشاور حقوقی وزارت شهر سازی و نماینده سارنوالی را بخاطر قضیه رهایی خلیل الله فیروزی فراخوانده بود.

بحث با این مسئولان شکل دیالوگ را به خود گرفت و هر کدام ملامتی را بر دوش دیگران می انداخت.

نماینده ضیاء مسعود که هنگام عقد قرار داد شهرک هوشمند در کنار عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور و برخی مقام های دیگر حضور داشت می گوید که آقای مسعود بنابر خلای معلوماتی در آن برنامه شرکت کرده بود.

پس از آنکه پای رئیس جمهور غنی در قضیه رهایی موقت خلیل فیروزی از زندان بگرام کشانیده شد زلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که این موضوع را روشن سازد.

آقای زابلی گفت:

"وقتی که یک جنرال ما را مجبور می سازد که این نفر را بنام شفاخانه روان کنید و در پشت سر آن یک قرار داد غیر قانونی امضا می شود رئیس صاحب جمهور از همین خط یا مکتوب دفاع بکند که اداره ۴۰ چرا از آدرس رئیس صاحب جمهور دورغ می گوید. خواهش کمیسیون از رئیس صاحب جمهور اینست که کنفرانس خبری بدهد و دفاع بکند."

خواستیم در این مورد دید گاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم.

پیش از این ریاست جمهوری افغانستان بخاطر بررسی امضای قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، کمیسیون حقیقت یاب را تعیین کرده اما این کمیسیون تا حالا تحقیقات اش را تکمیل نکرده است.

حالا دیده شود که قضیه رهایی موقت خلیل الله فیروزی و امضای قرارداد ساخت شهرک هوشمند با وی به کجا خواهد رسید و چه حقایق دیگری در این قضیه نهفته است.

گزارش: فریبا واحدیقا

XS
SM
MD
LG