لینک های دستیابی پذیر

سه شنبه ۴ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۸:۱۵

سیگار از راز مکاتب هرات پرده برداشت


سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان می‎گوید که تعداد شاگردان و معلمین در ۲۵ مکتب ولایت هرات کمتر از آنچه که گفته شده بود است.

سیگار به این موضوع در گزارش بررسی هایش از مکاتب که به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا در هرات اعمار و یا بازسازی شده‎اند اشاره کرده‎است.

دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک مکتب ولایت هرات صرف سه شاگرد دختر را مشاهده کرده‎است.

این در حالیست که طبق گزارش در این مکتب شش هزار و پنجاه شاگرد دختر درس می‎خوانند.

این مکتب از جمله ۲۵ باب مکاتبِ است که به حمایت مالیUSAIDیا دفتر انکشاف بین المللی امریکا در هرات اعمار و یا بازسازی شده است.

شاگردان یک مکتب
شاگردان یک مکتب

این دفتر نظارت کننده به روز پنجشنبه گزارش داد که در جریان بازدید سیگار از مکاتب که از سوی USAIDتمویل شده‎اند صرف حدود ۲۳ درصد از شاگردان و ۳۸ درصد معلمین مشاهده شده‎اند.

به گفته سیگار، USAID الی سی ماه سپتمبر حدود ۸۶۸ میلیون دالر را در برنامه‎های تعلیمی در افغانستان به مصرف رسانده‎است.

در گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته شده‎است که مقام‎های قبلا گفته بودند که در هر یک ازین ۲۵ مکتب در ولایت هرات به طور اوسط ۲۶۳۹ شاگرد موجود اند.

اما از سوی این دفتر به طور اوسط ۵۶۱ شاگرد در هر یکی ازین مکاتب به مشاهده رسیده‎اند.

به همین ترتیب در یک مکتبی که در آنجا از شمولیت ۱۲۰۰ شاگرد گزارش داده شده بود ده شاگر حاضر بودند و گفته شده‎است که ۲۵ شاگرد دیگر غیر حاضر اند.

در جریان بازدید تیم دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان از یک مکتبِ دیگر از میان ۱۲۸۷ شاگرد که در آن گزارش داده شده بود صرف نُه شاگرد موجود بودند.

سیگار همچنان از نواقص در ساخت و ساز این مکاتب یاد آوری کرده‎است.
سیگار همچنان از نواقص در ساخت و ساز این مکاتب یاد آوری کرده‎است.

یک مکتب دیگر در ساعت یک بعد از ظهر روز پنجشنبه بسته بوده است.

سیگار می‎گوید که به طور اوسط از توظیف ۶۱ معلم و کارمند در هریکی از این مکاتب گزارش داده شده بود اما هنگام بازدید ازین مکاتب به طور اوسط ۱۸ تن موجود بودند.

سیگار همچنان از نواقص در ساخت و ساز این مکاتب یاد آوری کرده‎است.

در گزارش سیگار آمده است که کمتر از نصف این مکاتب از برق مطمین برخوردار اند و دو مکتب به آب صحی دسترسی ندارند.

به همین طور گفته شده‎است که ۱۹ مکتب دروازه‎های شان شکسته و یا دروازه ندارند و ۱۶ مکتب دیگر دارای کلکین‎های شکسته اند و یا هم فاقد کلکین اند.

ریاست معارف ولایت هرات تا حال در رابطه به این گزارش سیگار تبصره نکرده‎است.

عبدالرزاق احمدی رئیس معارف ولایت هرات به روز جمعه به رادیو گفت که درین مورد بعدآ ابراز نظر خواهد کرد.

برای مطالعه گزارش سیگار به انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

XS
SM
MD
LG