لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۱۸ اسد ۱۴۰۱ کابل ۰۹:۵۲

بانک جهانی ۱۵۰ ملیون دالر برای مواد خوراکی و بهبود وضعیت دهقانان افغان، کمک می‌کند


روند توزیع کمک های غذایی به افراد نیازمند در ولایت هرات

ادارۀ خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد از کمک ۱۵۰ ملیون دالر بانک جهانی که به هدف راه اندازی یک پروژ عاجل تهیه مواد غذایی درافغانستان اختصاص یافته است٬ استقبال کرد.

این اداره گفته است٬ طبق این برنامه با نیازمند ترین مردم درمناطق روستایی افغانستان دربخش معیشت ونجات زندگی٬ کمک صورت خواهد گرفت.

قرار است این برنامه تولید مواد خوراکی درسطح محلی را افزایش دهد وشرایط زندگی دهقانان کم زمین را بهتر بسازد.

سازمان های کمک رسان ملل متحد به شمول اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل وبرنامه غذایی جهان ماه گذشته گزارش دادند٬ شمار کسانی که به کمبود شدید مواد غذایی درافغانستان دچار اند به ۱۹.۷ ملیون نفر می رسد.

این اداره ها گفتند که نصف نفوس کشور توانایی تهیه غذا روزانه خود را ندارند .

امیدواری های وجود دارد که با استفاده از کمک تازه حاصلات دهقانان درافغانستان نیز بهبود بیابد و سطح نیازمندی شدید مردم به مواد غذایی کاهش یابد
امیدواری های وجود دارد که با استفاده از کمک تازه حاصلات دهقانان درافغانستان نیز بهبود بیابد و سطح نیازمندی شدید مردم به مواد غذایی کاهش یابد

کیو دانگیو رئیس ادارۀ خوراکه وزراعت ملل متحد از بانک جهانی بخاطر کمک برای راه اندازی این پروژه تشکر کرد.

وی افزود که این ابتکار نمایانگر تلاش های جمعی برای جلوگیری ازیک بحران بزرگ وایجاد تغییر واقعی در زندگی مردم آسیب پذیر می باشد.

بانک جهانی درمرحلۀ اول ۱۵۰ ملیون دالر به اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل می پردازد و قرار است ۴۵ ملیون دالر دیگر در دوسال آینده پرداخته شود.

اداره خوراکه وزراعت ملل متحد میگوید این پول دردو بخش مصرف می شود، در موسم های کشت گندم با ۲.۱ ملیون دهقان کمک صورت خواهد گرفت.

رفع نیازمندی های تغذیۀ اطفال و کمک با افراد معلول ودچار بیماری های صعب العلاج نیز در این پروژه شامل است.

همچنین با زنانی که نان آور خانه خود هستند نیز کمک صورت می گیرد. قراراست به ۱۵۰ هزار زن روستایی دربخش زراعت وتغذیه بهترآموزش داده شود.

بخش دوم این پروژه عاجل مربوط بازسازی سیستم آبیاری ، مدیریت آب وبهبود کیفیت خاک زمین های زراعتی است .

قرار است دربرنامه بازسازی سیستم آبیاری ۱۳۷ هزار هکتار زمین به ۱.۹ ملیون نفر فرصت شغل وکار دربدل پول نقد مهیا شود.

این پروژه عاجل ادارۀ خوراکه وزراعت ملل متحد که ۱۹۵ ملیون دالر هزینه برمیدارد از جمله سه پروژه به ارزش ۷۹۳ ملیون دالراست که بانک جهانی آنها را در این اواخر تصویب کرد.

این پروژه ها ، برعلاوۀ کمک مواد خوراکی ومساعدت های عاجل نجات زندگی ، خدمات صحی را نیز شامل میشود.

ملل متحد دراین اواخر اعلان کرد که برای کمک های بشردوستانه امسال با افغانستان به سه ملیارد دالر نیاز است.

XS
SM
MD
LG