لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۲۴ سرطان ۱۴۰۳ کابل ۰۹:۴۱

یوناما: اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان فضای تهدید و ارعاب در افغانستان را افزایش داده است


گزارش ها می‌رساند که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان داشته است.
گزارش ها می‌رساند که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان داشته است.

دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) روز سه‌شنبه با نشر گزارشی مربوط به مسائل حقوق بشری در افغانستان می‌گوید که اقدامات اجرائی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به فضای ترس، تهدید و ارعاب در میان مردم افزوده است.

در این گزارش که زیر نام «نظارت اخلاقی توسط مقامات برحال در افغانستان: اثرات آن بر حقوق بشر» نشر شده، آمده است که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و ابهامات و تناقضات در دستورالعمل‌های صادر شده، اقدامات محدود کنندۀ فعالیت افراد در حریم خصوصی، غیرقابل پیش‌بینی بودن شدت دستور‌العمل‌ها در ایجاد فضای ترس و ارعاب در میان بخش‌هایی از زندگی مردم افغانستان نقش ایفا می‌کنند.

نهادهای بین‌المللی، بارها طالبان را متهم کرده‌اند که اعضای ایم گروه، حقوق زنان را محدود کرده و آنها را از تحصیل، کار و حضور در مکان‌های عمومی منع کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی می‌گویند که این محدودیت‌ها منجر به تبعیض جنسیتی سیستماتیک شده است.
نهادهای بین‌المللی، بارها طالبان را متهم کرده‌اند که اعضای ایم گروه، حقوق زنان را محدود کرده و آنها را از تحصیل، کار و حضور در مکان‌های عمومی منع کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی می‌گویند که این محدودیت‌ها منجر به تبعیض جنسیتی سیستماتیک شده است.
یوناما: دستورالعمل‌های طالبان شفاهی صادر می‌شوند فاقد صراحت، ثبات و قطعیت هستند

یوناما گفته که این وزارت طالبان دستورالعمل‌هایی را در بارۀ مکلفیت‌ها و ممنوعیت‌ها به اساس تفسیر مقامات برحال از قوانین اسلامی صادر کرده است.

گزارش می‌افزاید، این دستورالعمل‌ها به شیوه‌های مختلف و اغلب فقط به صورت شفاهی صادر می‌شوند و در قضایای مشخص فاقد صراحت، ثبات و قطعیت قانونی‌اند و با این وجود عدم پایبندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها ممکن است گاهی منجر به مجازات شدید شود.

در گزارش یوناما همچنان آمده است که فعالیت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، تأثیرات منفی بر برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادی در ابعاد مختلف زندگی مردم ساکن در افغانستان توأم با تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بالای زنان داشته است.

شهرزاد اکبر: تبعیض سیستماتیک طالبان بر علیه زنان نارضایتی‌های بیشتری را ایجاد خواهد کرد

رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معتقد است که تبعیض سیستماتیک طالبان بر علیه زنان در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد.
رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معتقد است که تبعیض سیستماتیک طالبان بر علیه زنان در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد.

شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری پیشین و رئیس کنونی سازمان حقوق بشری رواداری با اشاره به این گزارش به رادیو آزادی گفت، شیوۀ حکومتداری طالبان و تبعیض سیستماتیک آنان در برابر زنان نارضایتی‌های بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

"این گزارش دید طالبان را نسبت به حکومتداری برای ما توضیح می‌دهد در واقع یک نمونۀ اصلی از حکومتداری طالبان است، طالبان وظیفۀ خود را به عنوان حکومت، خدمتگذاری به مردم، رفع مشکلات آنها و ارائه خدمات، محافظت از امنیت، حقوق و آزادی‌های مردم نمی‌دانند بلکه وظیفۀ خود را اعمال فشار بر مردم برای تطبیق دین و تعبیر خودشان از آن می‌دانند."

وضع محدودیت بر رسانه، تأکید برای داشتن محرم، رعایت حجاب و ممنوعیت رفتن به پارک‌ها و حما‌م‌ها و موانع بر کار و تجارت زنان، قیودات بر دسترسی به ادویۀ جلوگیری از بارداری، محدودیت در ارتباطات شخصی بین افراد، مقررات در بارۀ ظاهر مردان، جلوگیری از موسیقی و قلیان، ممنوعیت نمایش تصاویر انسان و حیوان و منع تجلیل از جشن‌های غیر اسلامی از اقدامات وزارت معروف خوانده شده که در گزارش یوناما به آنها اشاره شده است.

طالبان در ماه‌های گذشته اجرای حکم شلاق بر مجرمین در بسیاری از ولایت‌های افغانستان را افزایش داده‌اند.
طالبان در ماه‌های گذشته اجرای حکم شلاق بر مجرمین در بسیاری از ولایت‌های افغانستان را افزایش داده‌اند.

چگونگی شیوه‌های اجرای فرمان‌های رهبر طالبان، عدم رعایت ستندردها در میان مقامات برحال در مورد مکانیزم سمع شکایات و نقش در حال گسترش وزارت برحال امر به معروف و نهی از منکر طالبان و تاثیرات بالای حقوق بشر و آزادی های اساسی از دیگر محدودیت‌های این وزارت خوانده شده است.

تلاش کردیم در این باره با عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم.

اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به گونۀ کتبی در هشت صفحه به یوناما پاسخ داده که ضمیمۀ گزارش یوناما نشر شده است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پاسخ گفته است، هر عملی که خلاف اصول اسلامی و افغانی و قوانین حکومت آنها نباشد ممنوع نشده، اما اگر خلاف آن باشد آنان مکلف به ممنوعیت آن اند.

طالبان در نزدیک به ۳ سال حاکمیت‌شان بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم به نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان شده‌اند.

XS
SM
MD
LG