لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
یکشنبه ۳ سنبله ۱۳۹۸ کابل ۱۰:۰۷

تحلیل گزارش های مربوط به حادثه فرار زندانیان در قندهار


آژانس خبری رویترز می نویسد، گفته می شود که زندان سرپوزه یکی از زندان های کندهار بود که تدابیر شدید امنیتی در آن روی دست گرفته بود. آژانس به نقل از کارشناسان امنیتی می نویسد که می گویند، این حادثه نشان دهنده شکست بزرگی برای حکومت افغانستان در زمینه امنیت می باشد.

رویترز در ادامه می نویسد، شک و گمان هایی وجود دارد که زندانیان احتمالاً نمی توانستند بدون کمک محافظین موفق به فرار شوند و حتی تعدادی در مورد موجودیت تونل به زندان نیز شک دارند.

آژانس به نقل از یک کارشناس افغان می نویسد که می گوید، شاید انگیزه سیاسی در این فرار نقش داشته یا محافظین زندان پول گرفته باشند، اما به گفته آژانس اگر تونلی وجود داشته یا نه، فرار صدها زندانی شامل افراد طالبان برای حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی که ادعای پیشرفت در درون و اطراف شهرکندهار را داشتند حادثه شرم آوری بود.

رویترز می افزاید، هرچند کندهار در فهرست شهر های شامل نیست که قرار است مسوولیت امنیت آن در مرحله اول به نیرو های افغان تسلیم داده شود اما این حادثه پرسش هایی را در مورد آماده گی نیروهای افغان برای تسلیم گیری مسوولیت های امنیتی در کشور به وجود آورده است.

آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد می نویسد، در کندهار دومین شهر بزرگ افغانستان فرار صدها زندانی از زندان نشان دهنده ضعف حکومت افغانستان در جنوب است، زیرا این شهر محور تلاش های نیروهای بین المللی برای توسعه حاکمیت دولت در اینجا بود.

به گفته آژانس در سال 2008 پس از حمله بر زندان سرپوزه و فرار حدود 900 زندانی از آن حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی، پیوسته می گفتند، در آنجا تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته اند.

هرچند طالبان ادعا کرده اند که در جمع فراریان قوماندانان بلند پایه آنان شامل اند، اما اسوشیتد پرس می نویسد، چنان به نظر نمی رسد که در این جمله قوماندانان بلندپایه شامل باشند، زیرا به گفته آژانس، امریکایی ها رهبران طالبان را یا در زندان بگرام نگهداری می کنند و یا در زندان پلچرخی کابل.

آژانس خبری فرانس پرس در یک تحلیل می نویسد، فرار طالبان مسلح از زندان کندهار پیشرفت هایی را که نیرهای بین المللی مدعی آن اند در معرض خطر قرار خواهد داد زیرا زندانیان رهاشده به صفوف طالبان مسلح خواهند پیوست و به حملات انتقامی متوسل خواهند شد.

فرانس پرس می افزاید، این حادثه برای نیروهای افغان که قرار است پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 مسوولیت امنیتی به آنان تسلیم داده شود، شرم بزرگی است.

آژانس از قول کارشناسان غربی می نویسد که می گویند، در زندان ها و سیستم عدلی افغانستان نیز فساد ریشه دوانده است.

آژانس خبری فرانس پرس به گزارش اخیر گروه بحران بین المللی اشاره می کند که می گوید، اکثر افغان ها فکر می کنند که بیشترین فساد در سیستم عدلی افغانستان وجود دارد.
XS
SM
MD
LG