لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۶ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۹:۲۷

تا چه حد بوسنیاهرزه گوینا به هویت ملی دست یافته است؟


ملیت شما چیست؟ به کدام زبان حرف می زنید؟ دین شما کدام است؟

این ها پرسش های مهمی اند که هنگام سرشماری نفوس که سر از تاریخ اول اکتوبر آغاز شده است، از مردم بوسنیا پرسیده می شود.

با آنکه این سه پرسش ظاهراً ساده و عادی معلوم می شود، اما بعد از سال 1991 که بوسنیا برای نخستین بار آزادیش را حاصل کرد، در ذهن هر بوسنیایی خطور می کند.

یاسنا تمیز که در شهر ساریوا مرکز بوسنیا زند گی می کند، می گوید:
"نمی دانم که برای خودم کدام ملیت را بنویسم و نمی دانم چی کنم؟ هنوز هم به این فکر می کنم که دین یک مشکل نیست. نمی دانم مردم در امریکا به خود چی می گویند؟ جرمنی ها خودرا جرمنی می دانند. پس چرا ما خودرا بوسنیایی گفته نتوانیم؟ این یک مسالهء خیلی پیچیده است. ما باید مانند دیگران خودرا یک ملت بدانیم. نظر من همین است. هنوز هم نمی دانم چی کنم؟ خیلی خوشحال می بودم، اگر خودرا بوسنیایی خوانده می توانستم."

اظهارات یاسنا تمیز در کشوری مانند بوسنیا که به خاطر تصفیهء قومی جنگ های خونین در آن صورت گرفت، نماینگر یک تغییر بزرگ در ذهنیت افراد آن کشور است.

تاکید بر ملیت های مختلف در بوسنیا وحدت ملی را به مخاطره می اندازد. در قانون اساسی بوسنیا سه ملیت، یعنی مسلمان بوسنیایی که خودرا بوسنیای می خوانند، صرب ها و خروات ها شناخته شده اند. احزاب نیز به ملیت های منقسم شده و با استفاده از همین طریقه می خواهند به قدرت برسند.

اینک سر از تاریخ اول اکتوبر بوسنیا هرزه گوینا برای نخستین بار بعد از ختم جنگ های شدید دههء 1990 سرشماری نفوس را آغاز کرده است. برای نخستین بار به مسلمان بوسنیایی اجازه داده شده است که خودرا بوسنیایی بخوانند. در گذشته صرب ها و خروات ها با آن مخالفت می کردند.

صفی الدین توکیچ یک عضو پروژه سرشماری نفوس در شهر ساریوا با ابراز اینکه خیلی مهم است که مسلمانان می توانند خودرا بوسنیایی بخوانند، می گوید:
"این یک سرشماری تاریخی است، چون بعد از دورهء آسترو- هنگری ها که مسلمانان مجبور شدند خودرا محمدیان بنامند، این نخستین بار است که مسلمانان خودشان را می توانند بوسنیایی بخوانند."

نتایح سرشماری نفوس در این کشور کثیر قومی و نژادی، یکبار دیگر این پرسش را برجسته می سازد که بعد از آزادی، بوسنیاهرزه گوینا تا چه حد به هویت ملی دست یافته است؟

قرار است نتایج ابتدایی این سرشماری تا 90 روز آینده اعلان و امکان داردن تا ختم سال جاری منتشر شود.
XS
SM
MD
LG