لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
دوشنبه ۸ قوس ۱۴۰۰ کابل ۱۲:۱۹

هنوز هم 60 درصد افغان ها با مشکلات روانی دچار اند


گزارش سازمان صحی جهان و سروی وزارت صحت عامه کشور نشان میدهد که هنوز هم در افغانستان بیشتر از 60 درصد و در جهان بیشتر از 25 درصد مردم دچار تکالیف روانی می باشند.

ریاست صحت عامه ولایت بلخ در کنار تجلیل از روز جهانی صحت روانی می گوید، که در جریان 3 دهه جنگ در کشور 60 درصد از مردم افغانستان دچار امراض روانی گردیده اند که بیشترین ارقام آن در افراد کهن سال به نظر می خورد.

اسدالله شریفی معاون ریاست صحت عامه ولایت بلخ در صحبت به رادیو آزادی گفت: فقر، بیچاره گی، و 3 دهه جنگ در افغانستان از جمله دلایل است که بیشتر از نیم پیکر جامعه را دچار تکلیف روانی ساخته است.

داکتر شریفی در مورد می گوید:
« 60 درصد افراد که دچار تکلیف روانی هستند شماری زیاد از این افراد را خانم ها و اشخاص کهن سال تشکیل می دهند. و دلایل آن هم فقر، بیچارگی و 3 دهه جنگ در کشور می باشد و از همین سبب هم وطنان ما دچار مریضی روانی گردیده اند. »

معاون ریاست صحت عامه ولایت بلخ گفت که بهترین راه جلوگیری از تکالیف روانی عرضه خدمات صحی و دادن مشوره های روانی به مردم می باشد که از سوی وزارت صحت عامه کشور راه اندازی شود.

در ولایت بلخ دفاتر خارجی ایپوس و IAM از جمله ارگان های خارجی هستند که در قسمت مشوره های روانی با ریاست صحت عامه ولایت بلخ همکار می باشند.

مسوول موسسه هیات معاونت بین المللی در ولایت بلخ خانم روبیکا گفت: ما در بخش صحت روانی و مشوره دهی آن کار می کنیم و عمدتاً با پولیس ملی برنامه های مشورتی صحت روانی را به پیش برده ایم.

روبیکا در مورد افزود:
« برای کسانی که ما در بخش صحت روانی آموزش داده ایم اکثریت آنان را پولیس تشکیل می دهد و در ماه آینده پلان داریم که برای معلمین مکاتب و ملا امامان مساجد برنامه مشورتی صحت روانی را آغاز کنیم. »

با اینکه به گونه سالم زیستن و سالم باقی ماند از جمله حقوق طبیعی انسان ها به شمار می رود به همین قسم جسم و روان انسان به یکدیگر به نوع وابسته هستند اگر یکی از این ها صدمه ببیند بالای دیگری نیز تاثیر منفی خواهد داشت.

اما مسوولین در ریاست صحت عامه ولایت بلخ می گوید که روزانه بیشتر از 100 مریض روان به این مرکز مراجعه می کنند که اکثریت آنان را خانم ها تشکیل میدهد.

مسوولین صحت عامه می گویند: از مناطق دور دست مراجعین بیشتر دارند بخاطری که در آن مناطق هم مشکلات اجتماعی موجود است و از سوی هم زمینه کار برای افراد مساعد نیست که این خود بالای روان افراد تاثیر منفی به جا می گذارد.


گزارشگر : مجیب الرحمن حبیب زی
XS
SM
MD
LG