لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ کابل ۰۶:۳۴

تبصرۀ روزنامه های جهان در مورد کنفرانس بروکسل و جنگ کندز


شماری از نشریه ها و روزنامه های پُر تیراژ جهان به دو موضوع در مورد افغانستان تمرکز کرده‌اند، کنفرانس بروکسل و جنگ کندز.

نشنل انترست

نشریه نشنل انترست با این عنوان مقاله اش را آغاز می‌کند، چرا تمویل کننده‌ها در کنفرانس بروکسل باید برای افغانستان تعهد دوباره کنند؟

نشریه می‌نویسد، ثبات و پایداری افغانستان به نفع امریکا، متحدین بین المللی و منطقه یی اش است.

به نوشته نشنل انترست، قیمت سقوط یک حکومت دوست برای غرب در منطقه، خیلی گران است و شاید راه ها را برای تهاجم گروه های افراطی باز کند.

نشریه در اینجا به امنیت و حکومتداری خوب در افغانستان که برای جامعه جهانی مهم پنداشته می‌شود، اشاره کرده‌است.

در بخش امنیتی به نوشته نشنل انترست، طالبان با وجود تهدیدها، به کدام شهر بزرگ دست نیافتند.

مقاله نویس به این هم تمرکز کرده که طالبان مسلح به حملات شان در مناطق مختلف در افغانستان ادامه می‌دهند اما در مقابل نیرو های امنیتی افغان با پذیرش تلفات سنگین، نیروی ماندگار استند.

نشریه همچنان می‌نویسد که در امور حکومتداری، فساد اداری از چالش های بزرگ در افغانستان است که مانع در برابر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و حتی مؤثریت نیرو های امنیتی افغان می‌شود.

به نوشته نشنل انترست، کنفرانس بروکسل برای حکومت افغانستان و شریکان بین المللی اش یک فرصت است تا به ترقی، اهداف مشخص و ظرفیت های اینکشور تعهد کنند.

نیویارک تایمز

روزنامه امریکایی نیویارک تایمز به سقوط بخش های از شهر کندز به دست طالبان مسلح تمرکز کرده‌است.

روزنامه به نقل از باشنده های محل گزارش می‌دهد که غیر نظامیان در مناطق درگیری ها در کندز گیر مانده بودند و نیرو های افغان و طالبان مسلح، از خانه های آنها برای هدف قرار دادن همدیگر استفاده می‌کردند.

نیویارک تایمز اظهارات سردار مرادی یک باشنده کندز را هم نشر کرده که می‌گوید، بیشتر طالبان از خانه های مردم به حیث پناهگاه و سپر استفاده می‌کنند.

مرادی که در نزدیکی شاهراه کندز و ولسوالی چهار دره زنده‌گی می‌کند، همچنان گفته است، طالبان به باشنده های کندز هُشدار دادند که دروازه های خانه هایشان را نبندند و آنها را باز بگذارند.

روزنامه نیویارک تایمز در ادامه می‌نویسد، با آنکه طالبان در برخی مناطق افغانستان حضور دارند، مقام های افغان و بین المللی، بررسی ها را روی تشکیل یک نیرو، برای دفاع از مناطق ستراتیژیک و پُر جمیعت آغاز کرده‌اند.

واشنگتن پُست

روزنامه دیگر امریکایی، واشنگتن پُست می‌نویسد، طالبان در آستانه درخواست حکومت افغانستان برای کمک‌های مالی، تهاجم های شانرا آغاز کردند.

به نوشته روزنامه، حملات طالبان در کندز و هلمند، از جهنده‌گی و شاید هم رسیدن افراد این گروه به مناطق مختلف پیام قابل توجه می‌دهد.

واشنگتن پُست همچنان می‌نویسد، نیرو های افغان چندین حمله هوایی را بر شهر کندز انجام دادند و مقام های امریکایی گفته اند که برای همکاری با نیرو های افغان و انتقال تجهیزات آنها هر گونه آماده‌گی دارند.

به نوشته روزنامه طالبان مسلح از دو ماه به اینسو حملات بر کندز را شدت بخشیده اند.

در مورد هلمند، واشنگتن پُست می‌نویسد که شورشیان تصاویر اشغال برخی مناطق را در شبکه های اجتماعی نشر کردند و همزمان با این، مشاورین اردوی امریکا در هلمند از نیرو های افغان خواستند تا از شبکه های انترنتی و اجتماعی استفاده کرده و به مردم بگویند که محلات کلیدی را رها نکرده‌اند.

XS
SM
MD
LG