لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۲۸ جدی ۱۴۰۰ کابل ۱۱:۰۳

کمک‌های گروه‌های سیار یونیسف با کودکان و مادران نیازمند در افغانستان


یونیسف یا صندوق ملل متحد برای کودکان می‌گوید گروه‌های سیار این سازمان با کودکان و مادران نیازمند در سراسر افغانستان کمک می‌کنند.  

یونیسف یا صندوق ملل متحد برای کودکان می‌گوید گروه‌های سیار این سازمان با کودکان و مادران نیازمند در سراسر افغانستان کمک می‌کنند.

ویدیو ای که از سوی بخش آسیای جنوبی سازمان یونیسف در تویتر نشر شده، دیده می‌شود که ده‌ها کودک و مادر گرد یک تیم سیار این سازمان در یک منطقۀ دوردست کندهار جمع شده اند. آثار سوء تغذیه در سیمای برخی از این کودکان دیده می‌شود و رنگ‌های پریده دارند.

ماریکسی مرسادو عضو بخش خدمات عاجل یونیسف نیز این تیم سیار را همراهی می‌کند.

ماریکسی مرسادو ویدیوی این سفر خود را در ویب سایت بخش آسیای جنوبی سازمان یونیسف نشر کرده است.

وی می‌گوید: "ما با یک تیم سیار فوق‌العادۀ خود هستیم که متخصص مواد خوراکی است. این‌گونه تیم‌های ما درهمه نقاط کشور می‌گردند و با کودکان و مادرانی می‌بینند که به خدمات طبی اساسی دسترسی ندارند. ما نیم ساعت اینجا بودیم و اطفالی را دیدیم که به سوء تغذیه شدید دچار اند. چنین موارد زندگی را تهدید می‌کند و آنها به کمک‌های نجات دهندۀ زندگی نیاز دارند."

خانم مرسادو می‌گوید که تیم‌های صحی سیار یونیسف بسته‌های کمک عاجل با اطفال دچار به سوء تغذیه با خود دارند و به اطفال نیازمند می‌دهند.

یک کوک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان
یک کوک مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان

یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال تخمین می‌کند که درسال ۲۰۲۲ که هفتۀ آینده آغاز می‌شود از هردو طفل در افغانستان یکی آنها به سوء تغذیه دچار خواهد بود. گزارش‌ها می‌رسانند که اکثریت مردم افغانستان با قلت مواد خوراکی در زمستان روبرو خواهند بود و بیشتر به اطفال آسیب خواهد رسید.

برعلاوه سوء تغذیه که میلیون‌ها کودک را تهدید می‌کند، گزارش‌ها وارزیابی‌های یونیسف نشان می‌دهد که تنها امسال ۶۶ هزار مورد سرخکان درافغانستان ثبت شده است.

امراض چون سینه‌وبغل و اسهال نیز زندگی اطفال در افغانستان را تهدید می‌کند.

به گونه تخمینی ۲۳ میلیون نفر درافغانستان با قحطی روبرو اند و اگر کمک‌های عاجل صورت نگیرد، امکان دارد یک فاجعۀ بشری رخ دهد.

یک خانواده با کودک بیمار شان در یکی از شفاخانه‌های افغانستان
یک خانواده با کودک بیمار شان در یکی از شفاخانه‌های افغانستان

ماریکسی مرسادو عضو بخش کمک‌های عاجل یونیسف می‌گوید برای رساندن کمک‌های عاجل به کودکان نیازمند از یونیسف و دیگر سازمان‌های کمک‌رسان باید حمایت صورت گیرد.

او می‌افزاید: "ما از همه امکانات دست داشته خود کار می‌گیریم تا کمک‌های نجات دهندۀ زندگی را به کودکان درسراسر افغانستان برسانیم، ولی خودهم به نهایت همکاری نیاز داریم."

ملل متحد برای کمک به افغان‌های نیازمند درسال ۲۰۲۲ از کشورهای ثروتمند و نهاد‌های تمویل‌کننده ۴.۵ میلیارد دالر خواسته است. این مقدار پول یکی از بزرگ‌ترین مبالغ درخواستی ملل متحد است که برای کمک بشری با یک کشور واحد پیشنهاد می‌کند.

اقتصاد افغانستان در دو دهۀ گذشته بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بود و بعد از استیلای طالبان به قدرت درماه اگست گذشته این کمک‌ها بسیار محدود شده ومردم زیر فشار قرار گرفته اند.

XS
SM
MD
LG