لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۹ حوت ۱۴۰۲ کابل ۰۵:۵۲

برای یاد بود از فرخنده، مناری در شهر کابل ساخته می شود


هفت ماه از رویدادی می گذرد که منجر به قتل فرخنده شد، با آنکه پس ازاعتراضات گسترده فعالان مدنی و حقوق بشردرنقاط مختلف کشور و منتشر شدن نتایج تحقیقات وبررسی ها از سوی هیئت حقیقت یاب این قضیه، فرخنده نماد مظلومیت زنان افغان شناخته شد.

اما تا کنون ازحکم نهایی محکمه درمورد دوسیه قتل این دخترجوان افغان، ومجازات عاملین قتل وی خبری در دست نیست.

در محلی که جسد نیم جان فرخنده با نهایت بی رحمی به آتش کشیده شد، کارساخت وسازی یک مناری به یاد بود از وی از سوی حزب همبستگی ملی افغانستان آغاز شده است.

شماری از باشنده گان شهر کابل درحالیکه، اعماراین منار را برای به یاد داشتن خاطره تلخ قتل فرخنده دراذهان عامه وانتقال این داستان به نسل های بعدی می ستایند، خواستارتطبیق فوری عدالت دراین قضیه هستند:

" نام من محمد نسیم است، این بیچاره را که به ناحق کشتند جرم اش چی بود ؟ کی او را دید که قرآن شریف را سوختاند ؟ مجرمین این قتل وحشیانه چی شدند وکی آنها را مجازات کرد ؟ این منار را به خاطر یاد بود از فرخنده جور می کنند و اگر کار آن تکمیل شود به واقعیت که برای مردم دیگرپند میشود که دیگربه ناحق کسی را مجازات نکنند. "

" دراین منارباید نوشته شود که فرخنده شهید است و او یک زن مبارک بود زیرا صاحب تعلیم وتربیه بود وبا وی ظلم شد وقسمی تعریف شود ازاو که درآینده حکومت دقت کند. تا برای ما وشما درآینده مشکل مشابه پیش نیآیند قسمی که با این دخترمظلوم ومبارک شد. "

فرخنده ملک زاده دختری 27 ساله افغان، به تاریخ 28 ماه حوت سال 1393 به اتهام سوختاندن نسخه از قرآنکریم ازسوی مردان خشمگین در برابر زیارت شاه دوشمشیره کابل نخست مورد لت وکوب شدید قرارگرفت وسپس کشته شد و جسدش در دریای کابل به آتش کشیده شد.

حفیظ الله راسخ یک عضو حزب همبستگی ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که ساخت این منار یاد فرخنده و مبارزه با افکار بنیاد گرایی را به نسل های آینده به نمایش خواهد گذاشت:

" چیزی را که ما می خواهیم دراین منار بنویسیم، همان جریان قتل فرخنده است و عکس اش را حک خواهیم کرد در یک سنگ وبرعلاوه برخی اززنان مطرح دیگر را که آنها نیز در افغانستان مورد ستم قرارگرفته اند حتمآ در کنار این مناریاد آوری میکنیم. "

هرچند صدور حکم محاکم ابتداییه و استیناف در قبال عاملین قتل فرخنده برای اعضای خانواده وی و برخی از اعضای جامعه مدنی قابل قبول نبوده اما شماری از فعالان مدنی در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده اند که به زودی ستره محکه در این خصوص حکم نهایی را صادر کند.

اعضای جامعه مدنی و برخی از باشنده های شهر کابل میگویند، روح فرخنده که خیلی مظلومانه به قتل رسید زمانی خشنود می گردد که ستره محکمه کشور در خصوص دوسیه قتل وی حکم نهایی و عادلانه صادر کند.

ویدا بره کی

XS
SM
MD
LG