لینک های دستیابی پذیر

یکشنبه ۳۰ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۲:۴۰

"چگونگی استفاده از سرمایه گذاری ها و تجارت یکی از اهداف پروسه استانبول است"


حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه

وزارت خارجه افغانستان میگوید، کشورهای منطقه باید با توجه به اصل پروسه استانبول، در بخش تجارت، سرمایه گذاری و ترانزیت همکاری های شان را گسترش داده و هماهنگی ایجاد کنند.

وزارت خارجه افغانستان به همین هدف سیمینار یکروزه را زیر نام " سیمینار ارزیابی انکشاف تشبثات متوسط و کوچک کشورهای قلب آسیا" را روز دوشنبه در کابل برگزار کرد.

حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه برگزاری چنین سیمینار ها را مهم خواند و گفت امیدار است این سیمینار منتج به دستاوردهای مهم برای افغانستان گردد.

وی گفت:

"چگونگی استفاده از سرمایه گذاری ها و تجارت یکی از اهداف پروسه استانبول است که باید عملی گردد، ما خواست هایی را در سطح منطقه در این باره گرد آورده ایم، این سیمینار نیز در این بخش یک گام بسوی پیشرفت است که ممکن این راهکار هماهنگی و انکشاف را به میان آورد. من آرزومندم که این سیمینار برای مشوره و گفتگوهای امروز سفارش های عملی داشته باشد و زمینه انکشاف تشبثات متوسط و کوچک را فراهم سازد."

در سیمینار ارزیابی انکشاف تشبثات متوسط و کوچک کشورهای قلب آسیا اعضای کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول و نماینده‌گان کشورها و سازمانهای کمک کننده اشتراک داشتند.

آنان در باره چگونگی وضعیت تشبثات کوچک و متوسط ، فرصت ها، چالش ها و چگونگی راه حل های گسترش انکشاف گفتگو کردند.

در این میان آذرخش حافظی یکی از این آگاهان و رئیس کمیته روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید، تشبثات متوسط و کوچک از بین رفته است.

وی افزود:

"بسیار یک موضوع مهم است که باید به آن توجه شود، امروز و فردا تمام تشبثات متوسط و کوچک از بین رفته است.

برای بازسازی این بخش حتا یک گام هم برداشته نشده است، تمام تشبثات نابود شده است."

آقای حافظی بهتر شدن وضعیت تشبثات متوسط و کوچک را برای پیشرفت اقتصادی در کشور سودمند خوانده تأکید کرد که باید نسبت به آن توجه جدی صورت گیرد.

گزارش: نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG