لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۰۳:۴۲

پوی: پاکستان به فریب ۳۳ میلیارد دالر از امریکا گرفته است


تید پوی، عضو جمهوریخواه کانگرس

دیکان کرونیکل

روزنامۀ دیکان کرونیکل چاپ هند مقالۀ یک عضو ارشد کانگرس ایالات متحده امریکا را درباره افزایش کمک های مالی امریکا به پاکستان نشر کرده است.

تید پوی، عضو جمهوریخواه کانگرس در این مقاله با فیصله مجلس نماینده‌گان امریکا مخالفت کرده است که بر اساس آن کمک های مالی امریکا به پاکستان در سال ۲۰۱۷ از هفتصد میلیون دالر به نه صد میلیون دالر افزایش یافته است.

به نوشتۀ روزنامه، این عضو کانگرس امریکا گفته که پاکستان قابل اعتماد نیست.

روزنامه می‌نویسد، به باور تید پوی، پاکستان از۲۰۰۱ به اینسو به چال و فریب ۳۳ میلیارد دالر از امریکا گرفته است.

پوی ریاست کمیته جلوگیری از گسترش اسلحه اتُمی، تروریزم و تجارت را به عهده دارد، این کمیته شاخۀ کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا است.

روزنامه می‌نویسد، تید پوی گفته است از پانزده سال به اینسو از مقام های پاکستان می‌خواهند تا تروریستان را در خاک شان سرکوب کنند.

اما به نوشته روزنامه، این عضو کانگرس امریکا باور دارد که پاکستان نه تنها تروریستان را سرکوب نکرد، بلکه از تروریستانی پشتیبانی کرد که سربازان امریکایی را در افغانستان می‌کشند.

پوی در مقاله اش نوشته است: ما نیاز نداریم کمک های خود را بخاطری با پاکستان زیاد بسازیم که با ما خیانت کند.

در ادامۀ این مقاله آمده است، در یک گزارش سال ۲۰۱۲ ناتو تائید شده بود که استخبارات پاکستان یا آی اس آی به طالبان و دیگر گروه های تروریستی پناه و آموزش می‌دهد و برای آنها منابع مالی را فراهم می‌سازد.

نیپالی های که برای کار به افغانستان رفته بودند، با تهدید ها و مرگ مواجه هستند، این عنوان یک مطلب روزنامۀ نیویارک تایمز است.

نیویارک تایمز

در مطلب آمده است اجساد ۱۳ محافظ نیپالی سفارت کانادا در کابل به نیپال رسیدند.

این نیپالی ها هفته گذشته در یک حمله انتحاری در کابل کشته شدند.

به نوشتۀ نویسنده مطلب، این قراردادی های امنیتی به خانواده های شان در نیپال که دچار وضعیت بد اقتصادی هستند، پول می‌فرستادند.

در ادامه گفته شده است که شمار زیادی از نیپالی ها ماه ها کار می‌کنند تا به کسانی هزاران دالر بپردازند که آنها را در افغانستان به کار گماشته اند.

به نوشتۀ روزنامه، خانواده ها و دوستان قراردادیان نیپالی کشته شده در افغانستان سوگوار هستند و شکایت می‌کنند که در سرک های کابل به امنیت این نیپالی ها توجه نشده است.

روزنامه می‌نویسد، منی رام خنال سرباز پیشین اردوی نیپال است و در افغانستان به عنوان محافظ وظیفه اجرا می‌کند.

نیویارک تایمز به نقل از خنال نوشته است: این حمله تکان دهنده ترین حادثه در طول زنده‌گی او بوده است و دوستان دیرینه اش را از دست داد.

در ادامه گفته شده است که در افغانستان همه چیز با تهدید مواجه است.

XS
SM
MD
LG