لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۴ قوس ۱۳۹۶ کابل ۰۶:۲۴

مرتضوی: ادارات مکلف اند تا برای مردم از مسایل روز آگهی دهند


شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان

حکومت افغانستان کمپاین دسترسی به اطلاعات را که بر بنیاد آن هر اداره مکلف شده تا اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرارد دهد، آغاز کرده‌است.

ریاست جمهوری می‌گوید با نهاد‌ها و سخنگویانی که اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند، بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست خبری گفت، حکومت وحدت ملی برای آسان سازی دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، کمپاینی را نیز آغاز کرده‌است.

مرتضوی تأکید می‌کند که بر اساس این قانون در کنار حمایت از رسانه ها، سخنگویان نهاد‌های دولتی مکلف اند همه روزه از طریق رسانه‌ها برای مردم از مسایل و رویدادهای کشور آگهی دهند.

وی در ادامه افزود:

"دفتر سخنگوی رئیس جمهور در همکاری با سخنگویان وزارت‌های مختلف حکومت، تصمیم گرفته است تا همگام با نهاد‌های خبرنگاری، کمپاین دسترسی به اطلاعات را حمایت و اعلام کند."

رئیس جمهور غنی در ماه قوس سال ۱۳۹۳ قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد، قانونی که در ۶ فصل و ۳۲ ماده ترتیب شده‌است.

اما انتقاد شماری از خبرنگاران و نهاد‌های حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر این بوده است که هنوز هم سخنگویان حکومت اطلاعات را به وقت و زمان، در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند.

با این همه انتقاد ها، معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید، اعلام حمایت حکومت در مجمع سازمان ملل نشان دهنده آن است که رسانه‌های افغانستان از حمایت حکومت این کشور برخوردارند.

به تازه گی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی در سخنرانی‌اش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، به چالش‌ها سر راه خبرنگاران افغان اشاره کرده و خواستار تعیین یک نماینده خبرنگاران افغانستان در سازمان ملل شده‌است.

اما با این همه، اکرم افضلی رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و فعال مدنی وعده‌های رئیس جمهور را در عمل محسوس نمی‌داند و می‌گوید باور ندارد اطلاعاتی که مردم نیاز دارند برای آنان داده شود.

اکرم افضلی رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات
اکرم افضلی رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات

وی افزود:

"ارایه اطلاعات از سوی سخنگویان حکومت، محدود شده است تنها به ارایه کارکردهای حکومت. در حالیکه دسترسی به اطلاعات یک مورد مهم و وسیع تر از آن است. بجای ارایه کمپاین‌های پراکنده باید که نمی‌دانم منظور از آن چه است، باید از رسانه‌ها حمایت صورت گیرد نه اینکه حکومت سخنگویان خود را به مرکز رسانه‌ها بفرستد."

در حال حاضر، حدود ۷۵ رسانه تصویری در این کشور فعالیت دارند.

همین گونه، فعالیت و نشرات ۲۰۰ رادیو و بیشتر از ۱۰۰۰ رسانه چاپی در این کشور زمینه کار را برای نزدیک به ده هزار خبرنگار فراهم ساخته است.

اکرم افضلی می‌گوید، به جز از حالات استثنایی، حکومت مکلف است که از طریق رسانه‌ها، مردم را از رویدادهای کشور آگاه سازد.

نظیفه محبوبی

XS
SM
MD
LG