لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۱ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۳:۳۸

مسئولیت‌های کمیسیون مشترک اجرایی بین حکومت و حزب اسلامی


نماینده ارشد حزب اسلامی می‌گوید، کمیسیون مشترک اجرایی بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان برای تطبیق برخی مواد موافقتنامه صلح کار می‌کنند و آنها در ارتباط به وظایف این کمیسیون یک طرح ابتدایی هم ساخته اند.

هر چند، قبل از این مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که کمیسیون مشترک اجرایی روز شنبه به کار خود آغاز می‌کند، اما نماینده حزب اسلامی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت، آمادگی حکومت برای کنفرانس بروکسل سبب شده تا آغاز کار این کمیسیون برای دو و یا سه روز دیگر هم به تعویق بیافتد.

رهایی زندانیان حزب اسلامی، رفع تعزیرات بین‌المللی بر این حزب و جابجایی حداقل ۲۰ هزار خانواده مهاجر، در حال حاضر موارد مهم کاری کمیسیون مشترک اجرایی حکومت و حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار را تشکیل می‌دهند.

امین کریم می‌گوید، در فیصلۀ ابتدایی در این مورد گفته شده که از هر جانب سه نفر به عضویت دایمی کمیسیون مشترک اجرایی معرفی شوند.

ضمناً، به گفته آقای کریم، در چوکات این کمیسیون با در نظرداشت مسایل و موضوعات اختصاصی کمیته‌های فرعی دیگر نیز تشکیل شده می‌توانند.

امین کریم که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد در ادامه از تشکیل کمیته عدلی برای رهایی زندانیان سخن گفت. او همچنان در مورد سایر کمیته‌ها در چوکات کمیسیون مشترک اجرایی به رادیو آزادی گفت:

امین کریم نماینده ارشد حزب اسلامی
امین کریم نماینده ارشد حزب اسلامی

"به همین ترتیب، در بخش برداشته شدن تعزیرات یک کمیته مرکب از نمایندگان وزارت خارجه، شورای امنیت و حزب اسلامی افغانستان ترکیب می‌شود که مسئله برداشتن تعزیرات را تعقیب کرده و زمان بندی بکند. به همین ترتیب برای برگشت عجالتاً ۲۰ هزار خانوادۀ مهاجر و فرستادن آنها به مناطق مختلف افغانستان و جاگزینی‌شان به طور آبرومندانه کمیته کاری تشکیل می‌شود که این کار را در ظرف یکسال و یا دو سال تطبیق بکند."

از سوی حزب اسلامی به رهبر گلبدین حکمتیار خود امین کریم، غیرت بهیر و یک شخصی دیگر که آقای کریم از آن نام نگرفت، در کمیسیون مشترک اجرایی از این حزب نمایندگی می‌کنند.

نماینده ارشد حزب اسلامی همچنان گفت، از طرف حکومت محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی و یا معاون وی و دو تن دیگر بحیث نماینده دایمی این کمیسیون معرفی خواهند شد.

توافق صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان روز پنجشنبه امضا شد.

XS
SM
MD
LG