لینک های دستیابی پذیر

دوشنبه ۱ عقرب ۱۳۹۶ کابل ۰۷:۱۳

آیا در سال ۲۰۱۶ از روند مبارزه با فساد اداری حمایت شده‌است؟


با وجود تلاش‎ها حکومت افغانستان و فشارهای جامعه جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی فساد اداری هنوزهم به حیث یک چالش بزرگ در افغانستان باقی مانده‎است.

اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‎گوید در کنار دیگر مشکلات جامعه جهانی در این سال از روند مبارزه با فساد اداری حمایت نکرد.

در حالیکه حکومت افغانستان و جامعه جهانی در یک سال گذشته از تلاش در جهت مبارزه با فساد اداری سخن زده‎اند اما این پدیده هنوزهم به حیث یک چالش بزرگ در کشور بشمار رفته و مردم از روند مبارزه با فساد اداری رضایت ندارند.

اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز می‎پذیرد که در سال ۲۰۱۶ میلادی در کنار دست آوردها چالش‎های هم در برابر این پدیده وجود داشته‎است.

مسئولان این اداره موجودیت گروه‎های مافیایی، موانع در برابر بررسی دوسیه‎های مقامات بلند پایه و عدم حمایت قانونی از این روند را از مشکلات جدی در برابر مبارزه با فساد اداری در سال ۲۰۱۶ میلادی می‎دانند.

عبدالقهار فرخ رئیس بخش نشرات این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار این مشکلات جامعه جهانی نیز در روند مبارزه با فساد اداری با این اداره همکاری لازم نکرده‎است.

فرخ: اداره مبارزه با فساد اداری در یک سال گذشته هیچ نوع کمک تخنیکی، حمایتی و مالی از هیچ نهاد بین المللی بدست نیاورده است.
فرخ: اداره مبارزه با فساد اداری در یک سال گذشته هیچ نوع کمک تخنیکی، حمایتی و مالی از هیچ نهاد بین المللی بدست نیاورده است.

او افزود:

" اداره مبارزه با فساد اداری در یک سال گذشته هیچ نوع کمک تخنیکی، حمایتی و مالی از هیچ نهاد بین المللی بدست نیاورده اما در بخش سکتور خصوصی برخی نهادها را کمک کرده که در آنجا هم گفته نمی‎توانیم که چقدر موثریت داشته‎است، اما گر موثریت میداشت ما امروز یک وضعیت بهتری می‎داشتیم."

این در حالیست که به اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی افغانستان در رده یکصد و شصت و شش کشور فاسد جهان قرار گرفته و پس از سومالی و کوریای شمالی سومین کشور با بیشتر فساد اداری خوانده شد.

اما آقای فرخ می‎گوید با وجود مشکلات حکومت افغانستان تلاش‎های را برای مبارزه با فساد اداری انجام داده‎است.

وی ایجاد شورای عالی حکومت داری مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیسیون ملی تدارکات و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را بخشی از تلاش‎های حکومت در جهت مبارزه با فساد اداری عنوان کرد.

ولسی جرگه می‎گوید حکومت و جامعه جهانی هردو در بخش مبارزه با فساد اداری کوتاه آمده‎است.
ولسی جرگه می‎گوید حکومت و جامعه جهانی هردو در بخش مبارزه با فساد اداری کوتاه آمده‎است.

اما کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه می‎گوید حکومت و جامعه جهانی هردو در بخش مبارزه با فساد اداری کوتاه آمده‎است.

محمد عبدو یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"هم دولت افغانستان موفق نبود زیرا به گونه که مردم انتظار داشتند مبارزه در بخش فساد اداری صورت گیرد و هم جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد با مشکلات گسترده مواجه بوده زیرا کمک‎های که صورت گرفته بخشی از آن از سوی خود دونرها به مصرف رسیده که در بخش به مصرف رسیده فساد وجود داشته‎است."

جان سپکو سرمفتش خاص امریکا برایبازسازی افغانستاننیز پیش از این اظهار داشته‎است که مسئول فساد اداری تنها افغان‌ها نیستند بلکه کسانی در فساد اداری دست دارند که برای دولت آمریکا کار می‌کنند.

این در حالیست کهحال جامعه جهانی در کنفرانس‎هایوارسا و بروکسل که در ارتباط به افغانستان در جریان ۲۰۱۶ میلادیبرگزار گردید مبلغ بیش از ۳۰ میلیارد دالر کمک را با افغانستان در بخش‎های مختلف تعهد کردند.

جامعه جهانی کمک هایش را به افغانستان به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در افغانستان مشروط خوانده و تاکید کردند که حکومت افغانستان باید در این زمینه اقدامات جدی کند.

حکومت افغانستان نیز در برابر تعهد این کمک‎ها از سوی جامعه جهانی گفت که در جهت مبارزه با فساد مبارزه جدی را انجام می‎دهد.

اما دیده بان شفافیت افغانستان می‎گوید حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۶ مبارزه جدی در بخش فساد اداری انجام نداده و برعکس فساد در ادارات حکومتی افزایش داشت.

افضلی: جامعه جهانی تاحدی همکار بوده است.
افضلی: جامعه جهانی تاحدی همکار بوده است.

سید اکرام افضلی رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی نقش جامعه جهانی را در وارد کردن فشارها بر حکومت افغانستان ضعیف عنوان کرد.

او افزود:

"جامعه جهانی تاحدی همکار بوده است اما متاسفانه فشاری را که باید بالای حکومت افغانستان وارد میکرد تا حکومت تغییرات جدی را در بخش حکومت داری خوب ایجاد میکرد تا وضعیت مبارزه با فساد اداری بهتر میشد که این کار را نکردند و خواست‎های جامعه جهانی از حکومت افغانستان هم بسیار واضح نبوده‎است."

به گفته آقای افضلی سروی که در سال ۲۰۱۶ از سوی ایناداره در ارتباطبه مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفت نشان داد که ۴۶ درصد مردم تائید کرده‎اند که جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد اداری جدی نیست

مردم عام در افغانستان تلاش‎های حکومت و جامعه جهانی را در راستای مبارزه با فساد اداری در سال ۲۰۱۶ میلادی غیر موثر خوانده و از جامعه جهانی انتقاد می‎کنند که از کمک هایش به افغانستان نظارت درست نکرده‎است.

عبدالستار: جامعه جهانی باید نظارت می‎کرد.
عبدالستار: جامعه جهانی باید نظارت می‎کرد.

عبدالستار یکی از باشندگان کابل در مورد چنین می‎گوید:

"جامعه جهانی باید نظارت می‎کرد و میگفت این مقدار پول را که کمک کردیم از این سرک ساخته شد مکتب ساخته شد و یا شفاخانه و کدام موسسه باید این کار را می‎کرد."

باشندگان کابل می‎گویند با وجود ایجاد ادارات متعدد مبارزه با فساد اداری در یک سال گذشته عاملین بزرگ فساد به شمول مقامات بلند پایه مجازات نشدند.

در برخی موارد از عدم هماهنگی حکومت و جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد اداری و مصرف کمک‎ها به صورت درست آننیز از سوی مردم و کارشناسان انتقادهای مطرح شده‎است.

اما مسئولان هیات اتحادیه اروپا در افغانستان که یکی از ادارت بین المللی در افغانستان است می‎گوید در یک سال گذشته همکاری‎های خوبی در بخش مبارزه با فساد اداری از سوی این اتحادیه با حکومت وحدت ملی صورت گرفته‎است.

عبدالله یادگاری مشاور مطبوعاتی هیات این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا در جریان سال ۲۰۱۶ کنفرانس را در ارتباط به مبارزه با فساد اداری در همکاری با حکومت برگزار کرده و پیشهادات را نیز ارایه کرده‎است.

او افزود:

"اتحادیه اروپا همین پیشنهادات را تعقیب کرده و با دولت افغانستان در گفتگو بوده که چگونه راه برای مبارزه با فساد هموار شود یکی از کارهای که انجام شد افتتاح مرکز عدلی و قضایی و ایجاد ستراتیژی مبارزه با فساد بود و برخی پالیسی‎های دیگر که حکومت آماده کرده بود اتحادیه اروپا امسال در آن بخش همکاری می‎کرد."

داود مایار کارشناس افغان می‎گوید حضور بیش از چهل کشور خارجی در افغانستان حاکمیت حکومت را زیر سوال برده است.
داود مایار کارشناس افغان می‎گوید حضور بیش از چهل کشور خارجی در افغانستان حاکمیت حکومت را زیر سوال برده است.

این در حالیست که چند هفته قبل برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی ایجاد مرکز عدلی و قضایی را به انتقاد گرفته و گفتند تا حال هیچدوسیه از مقامات بلند پایه حکومت را بررسی نکرده‎است.

کارشناسان افغان فساد اداری در افغانستان را یک مشکل عامخوانده و یکی از عامل ادامه آن را حضور جامعه بین‎المللی در افغانستان دانسته می‎گوید بیشتر خارجی‎ها در افغانستان به منافع خود شان فعالیت دارند.

داود مایار کارشناس افغان می‎گوید حضور بیش از چهل کشور خارجی در افغانستان حاکمیت حکومت را زیر سوال برده و سبب شده‎است تا فساد در افغانستان ادامه پیدا کند.

اما برخی کارشناسان دیگر می‎گویند در صورت که جامعه جهانی از روند مبارزه با فساد اداری حمایت جدی نموده و حکومت نیز در ریشه یابی عوامل فساد تلاش جدی نماید این مشکل از افغانستان برطرف خواهد شد.

جاوید حسن زاده

XS
SM
MD
LG