لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۶ حمل ۱۴۰۲ کابل ۰۵:۱۶

کمپاین نهال شانی در شهر کابل آغاز می‌شود


تصویر آرشیف: نهال شانی درکابل

شاروالی کابل در کنترل طالبان از آغاز کمپاین نهال‌شانی در شهر کابل خبر می‌دهد.
مسئولان شاروالی میگویند قرار است در جریان این کمپاین ۶۰۰ هزار اصله نهال غرص شود.

محمد تقی باشنده کابل است. او از شیوۀ حفظ و مراقبت نهال‌ها و درختان در سال‌های گذشته انتقاد دارد.

"سالهای قبل هم که در پارک ها می رفتیم و می دیدیم اکثر جاها که است نهال های شانده می شد باز شاخه بری می شد که خشک نمی شد، خشک می‌شد درخت‌ها آب نمی‌رسید"

این باشندۀ پایتخت می‌گوید، حکومت طالبان باید برنامۀ منظم به منظور حفظ و مراقبت نهال‌های تازه غرص شده و سایر درختان داشته باشد.
محمد تقی در ادامه به رادیو آزادی گفت:

"وظیفۀ دولت است که باید سیستم‌های نهال‌شانی را فعال کند، سیستم‌های آبیاری را فعال کند، دیگر در قسمت تشخیص جای برای نهال که در کدام قسمت‌ها نهال‌شانی شود، دیگر این چیزها را باید دولت توجه کند".

در سال های گذشته در کمپاین های نهال شانی درکابل و برخی از ولایات از زنان نیز دعوت می شد تا سهم بگیرند.
در سال های گذشته در کمپاین های نهال شانی درکابل و برخی از ولایات از زنان نیز دعوت می شد تا سهم بگیرند.

یک تن دیگر از باشندگان کابل که نمی‌خواهد از او در گزارش نام گرفته شود می‌گوید، در محل زند‌گی‌اش گواه خشک شدن تعدادی از درختانی بوده که پارسال از سوی حکومت طالبان غرص شده بود.

"پارسال نهال‌های شانده بود مثلا از صد تا فکر کنم پنجاه تایش آبیاری شده و هنوز هم مثلا زنده است بعد بقیه اش که است چون رسیده‌گی نشده خشک شده همین محیطی که مثلا ما زند‌گی می‌کنیم مثلا سرک ۲۰متره در غرب کابل اکثر نهال‌هایش خشک شده یعنی که رسیدگی نشده".

قرار است به صورت مجموعی ۶۰۰ هزار اصله نهال در بخش های مختلف شهر کابل غرص شود

این انتقاد‌های شهروندان کابل درحالیست که شاروالی کابل به روز سه شنبه کمپاین نهال‌شانی را در کابل آغاز کرده است.

نعمت بارکزی، سخنگوی این ادارۀ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت، امسال قصد دارند ۶۰۰ هزار اصله نهال غرص کنند.
" ۶ لک نهال امسال در شهر کابل غرص میشه که به مقایسۀ سال گذشته سه برابر پارسال ۲۰۰هزار نهال بود ما خواهش ما از شهروندان این است که در نگهداری، در آبیاری و تمام این موارد با ما همکار باشند".

جریان نهال شانی در کابل
جریان نهال شانی در کابل

میرویس خوگیانی، آگاه امور محیط زیستی نقش حکومت‌ و مردم را در مراقبت از نهال‌های غرص شده مهم می‌داند.

"ما مراقبت نهال‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم یکی مراقبت نهال‌هایست که آنجا مردم محل وجود ندارند، طبعا حکومت‌ها و دولت‌ها مسئولیت‌شان است که باید بخاطر آبیاری و مراقبت از آنان گام‌های جدی بردارند ولی نهال‌های است که در داخل شهر، داخل خانه‌ها و در منطقه غرس می‌شود او باز مسئولیت مردم محل است که باید از آنها مراقبت داشته باشند".

از چندین سال به این سو همه ساله کمپاین نهال‌شانی در ماه حوت در کابل و دیگر ولایات راه اندازی می‌شود که در این کمپاین در کنار اداره‌های حکومتی مردم هم در این کمپاین سهم می‌گیرند.

اما همواره به دلیل نبود سیستم منظم آبیاری و مراقبت از نهال‌ها، شهروندان افغانستان نگران خشک شدن و از بین رفتن نهال‌ها هستند.

XS
SM
MD
LG