لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۱۳ قوس ۱۴۰۰ کابل ۰۶:۱۴

سهم گیری زنان درانتخابات، نیازمندی سیاسی جامعهء افغانی


کنفرانسی یک روزه که توسط موسسهء مشارکت ملی افغانستان در ولایت پروان برگذار شده بود
شماری از فعالان جامعهء مدنی ولایت پروان می گویند، سهم گیری زنان درانتخابات از نیازمندی های سیاسی جامعه افغانی شمرده می شود، اما به نظر می رسد که حضورزنان دراین پروسه هنوز هم کمرنگ است .

به همین منظور کنفرانس یک روزه درشهرچاریکار مرکز ولایت پروان از سوی موسسهء مشارکت ملی افغانستان به تازه گی برگذار شد که درآن ده ها تن از فعالان جامعه دراین مورد به بحث پرداختند.

شماری از اشتراک کننده گان این کنفرانس درصحبت با رادیوآزادی گفته اند، ازآنجایکه انتخابات یک پروسه ملی است، برای برگذاری سالم انتخابات باید مسوولیت پذیری همگانی به وجود بیاید .

عبدالحق ولی زاده یکی از اشتراک کننده های این کنفرانس می گوید:
"چیز های را که در اینجا آموختم از بحث های مهم بود که قبلآ ما از آن آگاهی نداشتیم. در این کنفرانس دختر خانم ها، محصلین و شماری از فعالین جامعه مدنی اشتراک داشته اند و ما اینکه در آینده چگونه بتوانیم مردم عامه را آگاهی دهیم همچو برنامه ها برای ما موثر است."

در همین حال مطیع الله اکبری محصل پوهنتون پروان یک از اشتراک کنندهء دیگر این کنفرانس می گوید:
" دقیقآ چنین کنفرانس ها برای ما در واقع یک انگیزه دهی به خاطر شناسایی وظیفه خود و به خاطر حمل بار مسوولیت های که متوجه یک جوان است، چنین کنفرانس ها و این جمع بزرگ در واقع گفت شنود ها، تبادل افکار، راه کارهای بهتر روند انتخابات را برای ما معرفی می کند."

ازسوی دیگرشماری از زنان ودختران درولایت پروان می گویند محدویت دربرابر حقوق سیاسی زنان از مواردی است که باید برای رسیده گی به آن توجه شود تا زنان ودختران بتوانند درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی افغانستان که درشانزدهم حمل سال آینده برگذار می شود، اشتراک کنند.
عادله رضایی یک اشتراک کنندهء دیگر این کنفرانس می گوید:
" کنفرانس امروز ما در مورد مشارکت مردم وبه خصوص خانم ها بود که به حیث یک دختر افغان در این کنفرانس چیز های زیاد را آموختم و همچنان همین خانم ها و زن ها نیز مانند مردان حق دارند که در انتخابات اشتراک کنند و رای بدهند. پیام من برای فامیل ها و مردان این است که خانم ها و دختران شان را اجازه دهند، تا در انتخابات آینده اشتراک کنند."

با این حال شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باوراند که با توجه پایین بودن سطح آگاهی مردم درجامعهء افغانی وحاکم بودن شرایط سنتی در آن، راه اندازی برنامه های آگاهی دهی وتشویق مردم برای سهم گیری در تعیین زعامت آیندهء ها از نیازمندی های هر پروسهء سیاسی در این کشور شمرده می شود .
مسوولان موسسهء مشارکت ملی افغانستان که در ولایات شمال کابل در چهارچوب جامعه مدنی کارمی کند، می گویند، به دلیل همین نیازمندی ها برنامه های گسترده ترآگاهی دهی و نظارت از پروسهء انتخابات را در ولایت های مختلف افغانستان نیز راه اندازی می کنند.

احمد هنایش گزارشگر رادیو آزادی در ولایت پروان
XS
SM
MD
LG