لینک های دستیابی پذیر

سرخط: تجربه ایجاد ریاست اجرئیه یک تجربه ناکام بود


روز نامه‎های چاپ امروز کابل در مطالب چاپ شده و سر مقاله های‎شان روی چگونگی دوام حکومت وحدت ملی تمرکز نموده‎اند.

سرنوشت

سرنوشت در صفحه نخست شماره امروزی اش از قول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نوشته‎است که باید لویه جرگه فراخوانده شود.

در ادامه مطلب از زبان حامد کرزی آمده‎است که هیج وقت آرزوی دوباره برگشتن به قدرت را ندارد ولی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تعهداتی را که نموده‎اند باید به آن‎ها جامه عمل بپوشانند، ما وحدت ملی و حاکمیت ملی را در افغانستان می‎خواهیم.

در همین روزنامه در سرمقاله‎اش آمده‎است که سران حکومت وحدت ملی نباید در برابر خواست‎های مردم سد واقع شوند.

در ادامه سر مقاله آمده‎است که بهترین راهکار همین است تا لویه جرگه عنعنوی برگزار شود.

نویسنده هم چنان تاکید دارد تا سران حکومت، خواست‎های مشروع مردم را در نظر بیگیرند.

سرخط

در شماره امروزی روزنامه سرخط در رابطه به دوام کار رئیس اجرائیه اشاره شده و گفته شده که رئیس جمهوری می‎تواند با صدور فرمانی مدت کار رئیس اجرائیه را تمدید نماید.

ولی در سرمقاله همچنان تاکید شده که تجربه ایجاد ریاست اجرئیه یک تجربه ناکام بوده و باید به آن توجه جدی صورت بیگیرد.

ویسا

روزنامه ویسا در شماره چاپ شده امروزی اش از قول رئیس اجرائیه می‎نویسد که ایجاد یک حکومت جدید به جای حکومت وحدت ملی یک خواب است.

در ادامه مطلب آمده‎است که این اظهارات عبدالله در حالی صورت می‎گیرد که تعدادی زیادی از اعضای شورای ملی و کارشناسان سیاسی دوره کاری حکومت وحدت ملی را ختم شده تلقی می‎نمایند و می‎گویند که برای ایجاد حکومت جدید باید لویه جرگه عنعنوی دایر شود.

در سرمقاله همین شماره روزنامه ویسا نوشته شده‎است که رهبران حکومت وحدت ملی شایستگی مدیریت مشکلات موجود در کشور را ندارند.

به باور نویسنده امکان دارد که رهبران حکومت در کمپاین‎های تبلیغاتی شان فرصت‎ها رابیشتر ضایع نمایند ولی امکان اصلاح وضع، با همین مدیریت دیده نمی‎شود.

در اخیر سرمقاله آمده‎است که مردم در نهایت خواهان حل تمام مشکلات موجود در کشور می‎باشند.

آیمل سنجیده

XS
SM
MD
LG