لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
یکشنبه ۱۳ قوس ۱۴۰۱ کابل ۰۰:۵۰

نزدیک شدن زمستان و فقر در افغانستان؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ بار دیگر هشدار داد


تعدادی از زنان فقیر در کابل در مقابل یک نانوایی منتظر دریافت خیرات نشسته اند.

با نزدیک شدن فصل زمستان، نگرانی ها در مورد سرنوشت میلیون ها شهروند افغانستان هم بیشتر می شود.

دفتر کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که بحران بشری پیشاپیش میلیون ها تن را متاثر کرده است.

پرویز احمد فیضی، سخنگوی دفتر این کمیته در افغانستان به روز سه شنبه به رادیو آزادی بیشتر گفت:

"کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ نگران عمیق تر شدن بحران انسانی در افغانستان است که میلیون ها تن را در افغانستان تحت تاثیر خود قرار داده است. چالش های فزایندۀ اقتصادی مقابله با زمستان پیشرو را برای مردم سخت تر کرده است و میلیون ها تن در افغانستان با نبود امنیت غذایی مواجه استند و نمی توانند در زمستان پیشرو خود را گرم کنند."

مارتین شوئپ، رئیس عملیاتی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از شنبه به این سو سرگرم دیدار از افغانستان است.

خانواده ها توان خرید غذای کافی را ندارند و کودکان نیز درمعرض سرمای طاقت فرسا قرار دارند.
خانواده ها توان خرید غذای کافی را ندارند و کودکان نیز درمعرض سرمای طاقت فرسا قرار دارند.

او به روز سه شنبه در تویتر خود نوشت که زمستان در راه است و درجۀ هوا در کابل، پایتخت افغانستان به منفی دو درجۀ سانتیگراد خواهد رسید.

به گفتۀ شوئپ، در چنین وضعیت، بسیاری ها توان خریدن زغال سنگ را ندارند.

روزانه شمار زیادی از مخاطبان رادیو آزادی در پیام های شان از وضعیت خراب اقتصادی می نالند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ: همین اکنون ملیون ها نفر تحت تاثیر بحران اقتصادی در افغانستان قرار گرفته اند

دو تن از آن ها چنین گفته اند:

"کمک هایی که از سوی جامعۀ جهانی می رسد، به مردم غریب نمی رسد، همان زورمندان می گیرند و می خورند. به جامعۀ جهانی بگویید که این رقم کمک نکنید، کمک ها را قطع کنید. کمک ها به مردم فقیر، عام و بی بضاعت نمی رسد."

" کمک ها زیاد است. هفتۀ چهل میلیون می رسد، اما به مستحقین نمی رسد. در دسترس نماینده ها هم که قرار می گیرد، آن ها به قوم، قبیله و خویشاندان خود توزیع می کنند."

هرچند دفتر کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که با هزاران خانوادۀ نیازمند به کمک، به گونۀ نقدی کمک کرده است، اما به گفته اش بسنده نیست.

با توجه به میزان فقر و ناتوانی مردم٬ کمک های بشری که به افغانستان صورت می گیرد٬ بسنده نیست
با توجه به میزان فقر و ناتوانی مردم٬ کمک های بشری که به افغانستان صورت می گیرد٬ بسنده نیست

پرویز احمد فیضی در این مورد بیشتر گفت:

"با وصف کمک های کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، هنوز هم چالش هایی زیادی پا برجاست و این کمیته خواهان بازگشت سازمان های بشری و توسعه ای به افغانستان است تا به این چالش هایی که مردم افغانستان رو به رو استند، پاسخ همه جانبه داده شود."

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در ماه آگست پارسال، بسیاری از سازمان ها امداد رسان این کشور را ترک کردند.

ادارۀ هماهنگی کمک های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد( اوچا )گفته است که خانواده های افغان با ریزش پیش از وقت برف، هوای به شدت سرد را تجربه می کنند.

این اداره به روز سه شنبه در تویتر نوشت که بیست و چهار میلیون و چهارصد هزار تن در افغانستان در وضعیت ناامید کننده زندگی می کنند.

در ادامه آمده، در حالی که نرخ اشیا در حال بلند رفتن است، این افراد فوراً به لباس گرم، سرپناه و پول برای گرم کردن محل بود و باش شان نیاز دارند.

XS
SM
MD
LG