لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۳ حوت ۱۴۰۲ کابل ۰۸:۴۵

نگرانی از افزایش گرسنه‌گی در افغانستان؛ میلیون ها نفر در فقر و بیچاره‌گی به سر می‌برند


تعدادی از زنان و کودکان فقیر در کابل پایتخت افغانستان
تعدادی از زنان و کودکان فقیر در کابل پایتخت افغانستان

کمیتهٔ صلیب سرخ بین المللی می گوید، نیمی از جمعیت افغانستان به گرسنگی شدید رو به رو اند.

این کمیته همچنان می‌گوید، خطر این وجود دارد که بسیاری از مردم به دلیل تشدید بحران برای زنده ماندن٬ در جستجوی غذا٬ سرگردان شوند.

صلیب سرخ می افزاید که پس از حاکمیت طالبان در ماه آگست سال ۲۰۲۱ صد ها هزار افغان کار و شغل شان را از دست داده اند.

کمیته صلیب سرخ بین المللی می گوید، در ۱۴ ماه گذشته تقریباً ۷ صد هزار افغان بیکار شده اند.

بر اساس گزارش این کمیته، به خاطر بیکاری صد ها هزار افغان و اقتصاد رو به وخامت، اکنون ۹۰ درصد مردم روزانه کمتر از دو دالر عاید دارند.

در گزارش آمده که کودکان یتیم و زنان بیوه٬ بیشتر از همه در وضعیت بدی اقتصادی قرار دارند، به گونه‌ای که اکثر آنها حتی یک وقت غذا در روز را پیدا کرده نمی‌توانند.

در جریان بیشتر از یک سال گذشته به تعداد افراد بیکار در مرکز و ولایات افغانستان افزوده شده است
در جریان بیشتر از یک سال گذشته به تعداد افراد بیکار در مرکز و ولایات افغانستان افزوده شده است

همزمان با این، صندوق کودکان ملل متحد یا ( یونیسف) می گوید، این اداره برای ۱۱۳ هزار زن نادار در مناطق مختلف افغانستان کمک مالی کرده و در نظر دارد که تا رسیدن زمستان به ۱۰ هزار تن دیگر هم کمک نقدی کند.

صلیب سرخ: ۲۰ میلیون افغان از مواد غذایی محروم و ۲۴  میلیون دیگر به کمک های بشردوستانه نیاز مبرم دارند.

پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا (یو ان ایچ سی آر) گفته بود که امسال برای بیش از چهار و نیم میلیون افغان کمک نقدی کرده است.

اما با وجود آن هم تعدادی زیاد افغان ها از کمبود کمک ها شکایت دارند.

موسسات کمک رسانی تأیید می کنند که شماری نیازمندان به کمک خیلی زیاد اند.

بر اساس آمار کمیته صلیب سرخ بین المللی، ۲۰ میلیون افغان از مواد غذایی محروم و ۲۴ میلیون دیگر به کمک های بشردوستانه نیاز مبرم دارند.

این کمیته بین‌المللی هشدار می‌دهد که با شدت بحران، میلیون ها افغان با فقر شدیدتر مواجه خواهند شد تا حدی که بسیاری از آنها به دلیل گرسنگی به خوردن مواد غذایی دور ریخته شده، مجبور خواهند شد.

XS
SM
MD
LG