لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۱۳ ميزان ۱۴۰۱ کابل ۰۸:۳۷

ولسی جرگه: روند پیوستن مخالفان مسلح به پروسه صلح، غیر موثر بوده است


با وجود گزارش های نشر شده درخصوص پیوستن هزاران تن ازمخالفان مسلح دولت با پروسه صلح،هیئت اداری وبرخی ازاعضای ولسی جرگه میگویند،این برنامه موفق نبوده وبرخی افراد دوباره به صفوف طالبان برگشته اند.

عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه روز پنجشنبه درصحبت با رادیوآزادی درحالی که پیوستن مخالفان مسلح دولت را با پروسه صلح یک اقدام نیک میداند اما انتقاد میکند که این برنامه نتوانسته درخصوص جذب مخالفان مسلح مهم وچهره های مشهورآنان موثرتمام شود:

" متاسفانه ما شاهد یک دستاوربزرگ نبودیم که کسانیکه چهره های مشهورطالبان بوده ویا درصفوف جنگ حضورداشته اند به حکومت پیوسته باشند درکناراین یک برنامه درست ازسوی حکومت وجود نداشته وهم کسانیکه دراین پروسه میخواهند مدغم شوند زیادتراین ها نمایشی بوده امیداست که درارتباط به این پروسه اگراحیاناً دوام میکند تجدید نظرشود. "

آقای عرفان همچنان تاکید میکند که بخاطرادامه این پروسه باید روی برنامه ها تجدید نظرصورت گیرد تا درآینده دستاورد خوبی داشته باشد.

در عین حال نقیب الله فایق یکی ازنماینده گان مردم فاریاب در ولسی جرگه تایید میکند که برخی ازمخالفان مسلح که ازطریق برنامه ادغام مجدد با حکومت یکجا شده بودند نا راض شده ودوباره به صفوف طالبان مسلح برگشته اند:

" من با عده زیاد اینها صحبت کرده ام کاملاً نا راضی هستند، حکومت تعهدات را که بخاطر موارد که قبلاً یاد آور شدم مساله مسکن کار و امنیت شان باشد تا هنوز به گونه درست اش که آنها احساس خطر میکنند وجود ندارد. "

قرار گزارشها، حکومت قبلی افغانستان حدود ده سال پیش روند پیوستن مخالفان مسلح با حکومت را ازطریق کمیسیون زیرنام تحکیم صلح به رهبری صبغت الله مجددی آغازکرد.

اما بعداً این کمیسیون به اساس حکم رییس جمهورکرزی بنام کمیسیون حل منازعات مردمی و تحکیم روابط میان دولت وملت تغییرنام کرد.

در این حال مسوولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند،این برنامه ازطریق کمیته های ولایتی این شورا به پیش برده شده وتاحال یازده هزارمخالف مسلح با این پروسه یکجا شده وهزارها میل سلاح شان را به حکومت سپرده اند.

محمد اسماعیل قاسیمیارمشاور روابط بین المللی این شورا درصحبت با رادیوآزادی با آنکه پذیرفت،شماری ازمخالفان مسلح دولت دوباره ناراض شده اند اما میگوید، این پروسه درمجموع پردستاورد بوده است:

" تاجای که ما خبرداریم یک عده بسیارکمی اگر نا راض شده ودوباره برگشته باشند، اما یعنی بیشترازدوثلث ازاین ها بعد ازپیوستن به زنده گی خود با افراد محل ادامه دادند. "

این مسوول شورای عالی صلح افغانستان نیز می پذیرد که با افزایش حملات اخیرمخالفان مسلح دولت وضعیت درمناطق که برخی مخالفان مسلح با پروسه صلح پیوسته بودند نسبتاً نا آرام شده است.

هرچند حکومت با راه اندازی برنامه ادغام مجدد وعده سپرده بود که برای مخالفان مسلح که باحکومت یکجا میشوند، زمینه کار ومسکن را فراهم ساخته و مصونیت آنان را تامین میکند.

اما برخی ازکارشناسان وشاهدان عینی میگویند عملی نشدن وعده های حکومت با افرادی دست کشیده ازجنگ سبب گردید تا آنان دوباره به صفوف مخالفان مسلح برگشته ودست به حملات تخریبی بزنند.

جاوید حسن زاده

XS
SM
MD
LG