لینک های دستیابی پذیر

شنبه ۱ ميزان ۱۳۹۶ کابل ۰۱:۴۵

وزارت دفاع می‌گوید، در جز و تام‌‌هایش عساکر خیالی وجود ندارد


جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان

مقامات ارشد وزارت های دفاع و امور داخله افغانستان می‌گویند، در تشکیل آنها عسکر خیالی وجود ندارد.

جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز نیروهای مسلح افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت، در اردو ملی، توظیف عسکر به گونۀ گذشته برای خدمت شخصی، تنظیمی و یا گروهی جا ندارد.

وی افزود:

"بعضی مشکلات وجود دارند. تعدادی از سربازان که طولانی در وظیفه مصروف می‌باشند، بنابر مشکلات شخصی و خانواده‌گی شان رخصتی طولانی هم دارند و مدت زیاد را در خانه های شان سپری می‌کنند. اما اینکه از عدم موجویت این سربازان در وظیفه سوء استفاده شود، این امکان پذیر نیست."

اما بررسی های که در ولایات افغانستان صورت گرفته و بخصوص بررسی اخیرً که از سوی شورای نظامی ولایت هلمند به راه انداخته شده بود، نشان می‌دهند که تنها در ولسوالی های نادعلی، مارجه و مرکز ولایت هلمند ۴۰۰ الی ۵۰۰ عسکر و سرباز در وظیفه حاضر نبوده ولی نام هایشان درج جدول مأموریت می‌باشند که این خود مشکلاتی را در تأمین امنیت ایجاد می‌کند.

بر اساس حکم رئیس جمهور، شورای های نظامی در ولایات صلاحیت دارند تا تمام نیروهای امنیتی را بررسی کنند.

همزمان با این، جنرال سالم احساس معاون معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله افغانستان با رد موجودیت سربازان خیالی در تشکیل پولیس ملی و محلی افغانستان می‌گوید، سال گذشته سه بار هیئت مشترک از سوی این وزارت مؤظف شد تا حضور سربازان خدمتی و خیالی را در جز و تام ها و قطعات این وزارت بررسی کند.

اما تحقیقات آنها چنین چیزی را نشان نداد که گویا در قطعات سربازان خیالی موجود اند.

لیکن جنرال احساس تائید کرد که آنها در جز و تام های شان پولیس خدمتی دارند. وی که دیروز با رادیو آزادی صحبت می‌کرد، اضافه نمود:

جنرال سالم احساس معاون معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله
جنرال سالم احساس معاون معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله

"ما در قطعات و جز و تام های خود پولیس خدمتی داریم، این جای شک نیست. اما آن به پیمانۀ بسیار بزرگ نیست. این سربازان بر اساس ضرورت و بر اساس امر مقامات به خاطر تأمین امنیت رجال برجسته به حیث خدمتی معرفی می‌شوند. پولیس مکلفیت دارد تا آنها را تأمین امنیت کند. ولی من در مورد پولیس خیالی می‌گویم که اصلاً پولیس خیالی وجود ندارد."

عساکر و سربازان خدمتی آنانی اند که بر اساس تشکیلات، محل وظیفه آنها به طور مثال جای است که جنگ و درگیری جریان دارد و آنها به عوض اینکه در برابر دشمن بجنگند، در جای های مختلف به طور خدمتی مؤظف می‌شوند.

به گفتۀ کارشناسان نظامی سرباز خیالی به منسوب نظامی اطلاق می‌گردد که هویت اصلی و یا جعلی او در تشکیل ثبت شده، به اسمش معاش و امتیازات پرداخته می‌شود، اما خود عملاً در جز و تام و قطعه حضور ندارد.

XS
SM
MD
LG