لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۲۳ ثور ۱۴۰۰ کابل ۱۰:۲۰

سیگر: ۱۹ میلیارد دالر از کمک‌های امریکا به افغانستان حیف و میل شده است


روند بازسازی یک جاده در افغانستان

سیگر یا ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان از بررسی ۶۳ میلیارد دالر کمک ۱۳۴میلیارد دالری امریکا به افغانستان دریافته است که ۱۹میلیارد دالر آن حیف و میل، تقلب و ضایع شده است.

درحالی‌که جهان ادامۀ کمک‌هایش را به افغانستان بسته به مبارزه با فساد و شفافیت در هزینۀ این کمک‌ها خوانده، اما در تازه‌ترین گزارش سیگر یا ادارۀ بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان از فساد میلیارد دالری کمک‌های امریکا به افغانستان پرده برداشته شده است.

سیگر از ۱۳۴ میلیارد دالر کمکی که امریکا از سال ۲۰۰۲ تا دسمبر ۲۰۱۹ میلادی به افغانستان اختصاص داده است، چگونگی مصرف ۶۳ میلیارد آن را بربنیاد درخواست کانگرس امریکا بررسی کرده است.

سیگر دریافته است که از ۶۳ میلیارد پول بررسی شده ۱۹میلیارد دالر آن ضایع، تقلب و یاهم استفادۀ سوء شده است.

در گزارش سیگر گفته شده که این بررسی‌ها از جنوری ۲۰۱۸ تا ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۹انجام شده اند.

نیز این گزارش سیگر را در پیوند با فساد در کمک‌های جهان به افغانستان تائید می‌کند.

اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان
اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان

آقای افضلی می‌گوید: "این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان و جامعۀ جهانی فرصت خوبی را که می‌توانستند زیربناهای افغانستان به شکل اساسی بازسازی کنند و با ساختن اقتصاد، وضعیت را برای ثبات دولت بهتر می‌ساختند که چنین نشد. متاسفانه امروز تاثیرات ناگوار تصمیم‌های نادرست خارجی‌ها و ضایع کردن فرصت‌ها از سوی افغانستان را می‌بینیم که در ضعف اقتصادی، گسترش جنگ و فقر مردم آشکار است."

در گزارش سیگر هشدار داده شده که فساد بومی، گسترش ناامنی‌ها و نبود حساب‌دهی در کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان، ادامۀ سرمایه‌گذاری‌ها را در افغانستان در آسیب پذیری ضیاع، تقلب و استفادۀ سوء قرار می‌دهد.

در گزارش گفته شده که فساد در این کمک‌ها روند صلح و مشروعیت و موثریت حکومت افغانستان را تهدید می‌کند.

ریاست جمهوری در واکنش به این گزارش خودش را مسئول و حساب‌ده در برابر کمک‌های جهانی می‌داند.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت: "همین کمک‌ها بوده که افغانستان را تا این‌جا رسانده و درهر بخش انکشاف کرده، حکومت افغانستان خود را مکلف به توجه بیشتر به تاثیرگذاری این کمک‌ها می‌داند و ما برای جامعه جهانی نقش حسابده را داشته باشیم، افغانستان به این باور است که به منابع خود توجه کند و خود را از احتیاجی به جهان رهایی بخشد."

دواخان مینه پال
دواخان مینه پال

بربنیاد گزارش سیگر امریکا و کمک کننده‌های جهانی ۷۵ درصد مصارف عامۀ افغانستان را تامین می‌کنند. سیگر می‌نگارد که بر بنیاد پیش‌بینی بانک جهانی افغانستان کم از کم تا سال ۲۰۲۴ سالانه از ۴.۶ میلیارد دالر تا ۸.۲ میلیارد دالر کمک نیاز خواهد داشت- حتا اگر صلح هم تأمین شود.

XS
SM
MD
LG