لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
شنبه ۱۸ ثور ۱۴۰۰ کابل ۱۲:۱۱

استفاده از مواد مخدر در محل‌های تفریحی بگونه علنی پیشنهاد می شود


آرشیف، یکی از محل‌های تفریحی در کابل

برای بازاریابی و فروش سگرت از روش‌های مختلف تبلیغاتی کار گرفته می‌شود.

رستورانت‌ها و محل‌های تفریحی از مکان‌های هستند که عمدتاً در آن محصولات جدید نشه‌آور و دخانیات تبلیغ و ترویج می‌شود.

محمد هارون باشنده شهر کابل می‌گوید، وی عادت کشیدن سگرت را ندارد. زمانی که وی در یکی از هوتل‌های شهر کابل در یک محفل عروسی اشتراک کرده بود، گارسون‌های هوتل قبل از صرف نان روی میز نان خوری آنان بسته سگرت را گذاشتند و به آنان استفاده از سگرت را پیشنهاد کردند.

هارون گفت: "در یکی از شب‌ها عروسی دوستم بود و همراه با دوستانم به هوتل رفته بودم، گارسون‌های هوتل با یک گرس سگرت نزد ما آمدند و برای ما سگرت توزیع کردند و گفتند که این سگرت تازه آمده از آن استفاده کنیم. متاسفانه بجای این که در هوتل برای ما جوس و یا آب بدهند، برای مردم استفاده از سگرت را پیشنهاد می‌کنند."

آرشیف
آرشیف

برعلاوه هوتل‌های عروسی، تولید کنندگان سگرت و تنباکو با تمويل مالی برخی از برنامه‌ها، لوگو و نام محصول تولیدی خود را در اعلانات آن به نمایش می‌گذارند، تا فروشات‌شان بیشتر شود.

از این دست اعلانات حتی در میدان‌های هوایی افغانستان نیز دیده می‌شود.

یکی از نمونه‌های آن کراچی‌های بارکشی میدان هوایی کابل است که توسط یکی از شرکت‌های تولید کننده سگرت به این میدان اهدا شده و روی آن اشتهارات سگرت دیده می‌شود.

داکتر بشیر سروری به این باور است که اشتهارات سگرت سبب تشویق نوجوانان به استفاده از آن می‌شود که در نهایت راه را برای معتاد شدن آنان به موادمخدر هموار می‌کند.

سروری گفت: "یکی اشتهاراتی است که در رسانه گذاشته می‌شود و یکی هم نوع اشتهاراتی است که برای همیش در یکجای می‌ماند. بطور مثال، اگر شما در میدان هوایی کراچی‌های بارکش را ببینید، آن را یک کمپنی سگرت ساخته و نشان سگرت هم در عقب کراچی موجود است که این اشتهار می‌تواند برای سال‌ها در آنجا نمایش داده شود. اشتهار سگرت با تشویق استفاده از سگرت ارتباط مستقیم دارد و سبب افزایش استفاده سگرت از سوی جوانان و نوجوانان می‌شود."

یافته‌های سازمان ملل در رابطه به چگونگی ترویج دخانیات نشان می‌دهد که استفاده از سگرت گام نخست برای رو آوردن یک فرد به مواد مخدر می‌باشد.

با این حال، ریاست کاهش تقاضا به موادمخدر وزارت صحت عامه می‌گوید، بر بنیاد قانون منع تولید و استفاده از دخانیات، تبلیغات به هدف فروش تنباکو و استفاده از سگرت ممنوع است و جرم پنداشه می‌شود.

عبدالشکور حیدری معاون تخنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا جلو تبلیغات سگرت و دخانیات را بگیرند.

آرشیف، کودکی که در کابل سگرت می‌فروشد
آرشیف، کودکی که در کابل سگرت می‌فروشد

حیدری می‌گوید: "تا حال به ما چنین گزارشی نرسیده، اما به اساس قانون، اعلان و بازاریابی تنباکو ممنوع است. به خصوص پیشنهاد آن به جوانان و سایر افرادی که عادت استفاده از سگرت را ندارند و برای آنان مجانی توزیع شود، کاملاً خلاف قانون است. سروی‌ها در جهان نشان داده که اولین عامل معتاد شدن به موادمخدر استفاده از سگرت است."

اشتهارات و بازاریابی برای سگرت و دخانیات در حالی جرم پنداشته می‌شود که در دو سال اخیر حتی قاچاقبران و فروشنده گان مواد مخدر با تولید و وارد کردن انواع جدید مواد مخدر، زمینه افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی را در افغانستان فراهم کرده‌اند.

XS
SM
MD
LG