لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۸ حوت ۱۳۹۸ کابل ۰۶:۰۹

دعوا بالای جایداد های مکاتب از سوی مافیایی زمین


مقام های وزارت معارف افغانستان دعوا بالای جایداد های مکاتب از سوی مافیایی زمین را یکی از مشکلات اساسی فرا راه اعمار مکاتب در این کشور عنوان می کنند.

داکتر فاروق وردگ وزیر معارف می گوید، غاصبین زمین جایداد های ده ها مکتب را در بسیاری از ولایات کشور تصرف کرده و دعوا ملکیت آنرا کرده اند.

وزیر معارف به روز سه شنبه در مراسم افتتاح نخستین انستیتیوت اکمال تخصص معلمین داخل خدمت در کابل گفت، تا زمانی که دعوا میان غاصبین و مسوولان وزارت معارف در محکمه نهایی نشود آنان نمی توانند اقدام به اعمار مکاتب نمایند.

« هر وقتی که زمین مورد دعوا قرار گرفت ما بالای آن مکتب را ساختمان کرده نمی توانیم، ناچار هستیم ما یک کشور قانون مند هستیم تا زمانی که محکمه نهایی فیصله نکند ما مکتب را ساخته نمی توانیم اما امروز تعداد زیادی از مکاتب ما و زمین های که ما می خواهیم بالای آن مکتب اعمار نماییم مورد دعوای متخلفین است و کسانی که از قرارداد ها میلیونر و میلیاردر شدند. »

اما وزیر معارف به طور مشخص از کدام شخص و یا گروهی که جایداد مکاتب را غصب کرده اند، نام نگرفت.

مقام های وزارت معارف می گویند، از جمله 16هزار مکتب، هشت هزار آن به نسبت مشکلات مختلف بخصوص دعوا بالای جایداد های مکاتب اعمار نشده اند.

پیش از این نیز شاروالی کابل، وزارت زراعت و برخی از نهاد های دیگر دولتی نیز از غصب زمین های حکومتی در افغانستان سخن گفته اند.

آقای وردگ تاکید می کند که با وجود همه مشکلات در طول چند سال گذشته شماری زیادی از مکاتب، دارالمعلین ها و انستیتیوت های تربیه معلم را ایجاد کرده اند.

این وزارت به روز سه شنبه نخستین انستیتیوت اکمال تخصص معلمین داخل خدمت را در کابل افتتاح کرد

داکتر فاروق وردگ ایجاد این انستیتیوت را یکی از دست آورد های وزارت معارف خوانده و گفت، در این انستیتیوت معلمین داخل خدمت در بخش های تخنیکی و مسلکی از سوی ترینران خارجی تحت آموزش قرار می گیرند.

وزیر معارف همچنان از روی دست گرفتن شماری از برنامه های 10 ساله برای انکشاف معارف نیز خبرداد.
« برنامه های که برای 10 سال آینده روی دست داریم و راه های تمویل مطمین آنرا نیز جستجو کرده ایم خدا خواسته باشد در 10 سال آینده افغانستان را در رقابت با نظام تعلیمی جهان قرار میدهیم. »

مقام های وزارت معارف در حالی از تلاش ها به هدف بهبود معارف در افغانستان خبر می دهند که مردم از پایین بودن کیفیت تدریس و نبود استادان مسلکی در مناطق شان شکایت دارند.

مسوولان وزارت معارف هم نبودات مکاتب کافی، کمبود استادان مسکلی و چندین مشکل دیگر را تاید کرده می گویند که برای آن از چندین سال به این طرف تلاش دارند.
XS
SM
MD
LG