لینک های دستیابی پذیر

Breaking News
پنجشنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷ کابل ۰۸:۵۵

افغانستان ما: کشور حالت اضطراری را بخود گرفته‎است


وضعیت امنیتی افغانستان بخصوص کابل و رویدادهای خونین اخیر درین شهر در بیشتری مطالب و تبصره‎های روزنامه‎های چاپ امروز کابل بازتاب یافته‎اند.

افغانستان ما

روزنامه افغانستان ما در سرمقاله اش نوشته‎است که پس از حمله مرگبار روز چهار شنبه در شهر کابل، این کشور حالت اضطراری را بخود گرفته‎است.

سرمقاله نویس نوشته‎است که دشمنان افغانستان مصروف برنامه سازی برای ویرانی این کشور هستند و برخی‎ها بنام اپوزیسیون دست به انجام هر عمل در برابر حکومت می‎زنند.

سرمقاله نویس می‎گوید، نیروهای امنیتی افغان مصروف جنگ سخت با تروریزم هستند اما شماری از کشورهای دور و نزدیک با شبکه‎های تروریستی رابطه دارند.

سرمقاله نویس گفته‎است که ایجاد کننده این وضعیت دشمنان افغانستان بوده اما سرمقاله نویس پرسیده‎است که این دشمنان که‎های اند؟

مسیر

روزنامه مسیر در سرمقاله‎اش با اشاره به حوادث اخیر در شهر کابل نوشته‎است که سه رویداد خونین اما از منبع واحد به هدف واحد.

سرمقاله نویس نوشته‎است که به نظر می‎رسد این واقعات با هم پیوند داشته و هراس آن وجود دارد که پس از این نیز ادامه یابند.

سرمقاله نویس هرچند نگفته که کدام منبع واحد است که درین رویدادها دست دارد اما گفته‎است که این حملات به هدف ایجاد ترس و وحشت انجام می‎شوند.

سرمقاله نویس گفته‎است که دشمنان افغانستان سعی می‎کنند تا مردم را از مسیر اصلی شان منحرف ساخته و آنان را مصروف اختلافات داخلی بسازند.

دنیا

روزنامه دنیا در سرمقاله اش نوشته‎است که به نظر می‎رسد وضعیت در افغانستان وخیم ترخواهد شد.

سرمقاله نویس گفته‎است که اگر مقامات وضعیت را کنترول نکنند بیم آن میرود که مشکلات در افغانستان بیشتر گردد.

سرمقاله نویس سفارش کرده که راه بیرون رفت از وضعیت کنونی باید صلح آمیز باشد و خونریزی صورت نگیرد.

هیواد

روزنامه دولتی هیواد درسرمقاله اش بر همستگی مردم تاکید کرده و گفته‎است که باید از صبر کار گرفت.

سرمقاله نویس گفته‎است که در رویدادهای اخیر شهر کابل شبکه استخباراتی پاکستان دست دارد و از مردم خواسته‎است که اجازه ندهند افراد و حلقات فرصت طلب از احساسات آنان استفاده نادرست کنند.

نسیم شفق

XS
SM
MD
LG