لینک های دستیابی پذیر

پنجشنبه ۳۰ سنبله ۱۳۹۶ کابل ۰۶:۳۱

زمینه آموزش برای اطفال برگشته از مهاجرت فراهم شده‌است


وزارت معارف افغانستان می‌گوید برای اطفال برگشته از مهاجرت زمینه ادامه آموزش را فراهم کرده‌است.

در میان هزاران افغان عودت کننده از کشورهای همسایه هزارها طفل نیز شامل اند که برای چند مدتی از مکتب به دور مانده‌اند.

اما وزارت معارف افغانستان می‌گوید، این شاگردان را به طور موقت در مکاتب می‌پذیرد و خانواده‌های شان مکلف هستند تا در زمان تعیین شده اسناد تحصیلی آنان را فراهم کنند.

کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف به رادیو آزادی گفت که در مرکز و تمامی ولایات به مقامات معارف هدایت داده شده‌است که در زمینه اقدامات موثر بکنند.

کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان
کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان

وی گفت:

"اکثر خانواده‌ها می‌گفتند که به عجله آمده‌اند و اسناد تحصیلی ندارند. برای این که به این مشکل راه حل پیدا کنیم به تمامی ریاست‌های معارف ولایات و مرکز هدایت داده‌ایم تا به طور موقت اطفال برگشته از مهاجرت را در مکاتب بپذیرند. خانواده‌های این اطفال نیز مکلف هستند که اسناد لازم را در مدت سه ماه تسلیم مسئولین معارف کند."

آقای حقمل همچنان گفت که اگر در مدت سه ماه اسناد تحصیلی شاگردان برگشته از مهاجرت فراهم نگردد وزارت معارف به اساس مقررات اقدام خواهد کرد.

مقامات وزارت معارف در مورد ارقام اطفال عودت کننده اظهار بی خبری می‌کند.

از سوی هم شیر محمد اعتباری کارشناس امور اجتماعی و مهاجرین تأکید کرد که از شاگردان برگشته باید امتحان اخذ گردد و تمامی امکانات لازم برای شان فراهم شود.

وی گفت:

"برای این که یک سال مکمل این شاگردان ضایع نگردد آنان شامل مکاتب می‌شوند، اما وزارت معارف کدام کار فوق العاده انجام داده نمی‌تواند. برای این که تعداد عودت کنندگان در مرکز و ولایات زیاد است از شاگردان امتحان اخذ گردد. برای سالیان بعد باید امکانات لازم نیز برای شان فراهم گردد که شامل تقرر معلمین و توزیع کتب می‌شود."

به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، روزانه به طور اوسط ۶۰۰۰ افغان از کشورهای همسایه بر می‌گردند که در میان آنان صدها طفل نیز شامل اند.

اطفال افغان در کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان دسترسی خوبی به مکاتب نداشته اند و به اساس گزارش‌ها شاهد برخورد تبعیض آمیز نیز بوده‌اند.

صفی الله ستانکزی

XS
SM
MD
LG