لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۳ کابل ۰۷:۳۸

روزنامهٔ گاردین: زنان افغان در لندن برای حمایت از زنان داخل افغانستان راهپیمایی می‌کنند


تصویر آرشیف: طالبان مانع گردهمایی زنان معترض در کابل شدند.
تصویر آرشیف: طالبان مانع گردهمایی زنان معترض در کابل شدند.

روزنامه گاردین

  • روزنامه بریتانوی گاردین در شماره تازه خود با اشاره به راهپیمایی که برای حمایت از زنان افغان برگزار میشود مطلبی را تحت این عنوان به نشر رسانده است: « اشتراک کننده های راهپیمایی لندن خواهان یافتن راه های مصئون پناهنده گی به زنان افغان خواهند شد»


انتظار میرود هزاران نفر به روز یکشنبه به خیابان های لندن بیایند و از حکومت انگلستان بخواهند تا برای زنان و دخترانی که زنده گی شان در خطر است٬ زمینه های دریافت پناهنده گی مصئون را فراهم نماید.

این راهپیمایی زیر عنوان « آزادی زنان و دختران افغان» برگزار میشود.
به باور نویسنده روزنامه گاردین٬ این راهپیمایی پس از آن برنامه ریزی شده است که اعضای پارلمان بریتانیا از وزیر خارجه آن کشور خواستند تا در مصئونیت زنان و دختران افغان که پس از جنگ بیست ساله بریتانیا در افغانستان٬ زنده گی شان با خطر رو بروست٬ توجه کند.

فارین پالیسی

  • نشریه فارن پالیسی در مورد دشواری های کار و فعالیت صرافان مارکیت تبادله اسعار در کابل٬ مطلبی را به نشر رسانده است.

نویسنده این مقاله که یک محقق از پوهنتون آکسفورد بریتانیاست نوشته است که با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن طالبان٬ کار ۴۰۰ صراف مارکیت تبادله اسعار نیز دشوار تر شده است و صرافان بایستی خود را با قوانینی که حاکمان جدید وضع کرده اند٬ عیار بسازند.

فارن پالیسی در ادامه گفته است٬ در حالی که روابط سیستم های بانکی افغانستان با جهان بیرون قطع است٬ مارکیت صرافی یگانه مرجعی است که این رابطه را به نحوی با جهان بیرون حفظ کرده است.

به باور مقاله نویس٬ مارکیت صرافی همزمان چندین کار را انجام می دهد٬ اسعار خارجی را تبادله میکند٬ پول امانت مردم را نگهمیدارند و در مواردی نیز به مشتریان مورد اعتماد خود قرضه نیز فراهم می کنند.

مارکیت صرافی کابل به نام « سرای شهزاده » معروف است و بخش اعظم افغانهای که در کشور های غربی زنده گی میکنند٬ برای خانواده های خود از همین طریق پول ارسال می کنند.

فارن پالیسی به نقل از یک صراف نوشته است که انان حالا نیز به بانک مرکزی افغانستان که تحت اداره طالبان است٬ حسابده هستند و به اصطلاح « روزنامچه» خود را به آنان نشان می دهند تا از داد و ستد های مالی گزارش داده باشند. این صراف درعین حال گفته است که حتی افراد بانک مرکزی برای تفتش٬ سر به صرافی ها می زنند و جستجو می کنند که اگر « روزنامچه» پنهانی داشته باشیم.

XS
SM
MD
LG